Kategori: Händelsekalender

Fullmäktige sammanträder 14.10.2021 kl. 11:00

Fullmäktige sammanträder 14.10.2021 kl. 11:00 via elektronisk förbindelse. Mötet kommer att livestreamas. Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal måste samkommunens budget för det kommande året godkännas av samkommunens fullmäktige senast den 15 oktober föregående år. I år sammankallas Kårkulla samkommuns gamla sittande fullmäktige till budgetmötet den 14.10.2021. Orsaken till detta avvikande arrangemang ligger i det senarelagda kommunalvalet … Continued

Fullmäktige sammanträder 7.5.2021

Fullmäktige sammankallas till ett extra fullmäktigemöte fredagen den 7.5.2021 kl. 10.00.  Föredragningslistan hittas under Förvaltning och Föredragningslistor: https://pub.karkulla.fi/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm Mötet livestreamas och kan följas med här: Fullmäktigemöte 7.5.2021 livestreaming Fullmäktige sammanträder i vanlig ordning i juni, den 10.6.2021 kl. 10.00 för att bland annat behandla bokslutet för år 2020.

Kalendarium för regionala nämnden i Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten sammanträder våren 2021 enligt följande: Tisdag 9.3.2021 (via Teams)Tisdag 13.4.2021 (via Teams)Tisdag 18.5.2021 (tillsammans med brukarrådet i Norra Österbotten på nya Intek i Jakobstad)

Styrelsens kalendarium våren 2021

Styrelsen sammanträder våren 2021 enligt följande: Torsdag 28.1.2021Torsdag 25.2.2021 Preliminärt bokslut/ Övergripande mål 2022Torsdag 25.3.2021 Bokslut 2020 med verksamhetsberättelseTorsdag 22.4.2021Torsdag 27.5.2021 Budgetramar och preliminära prissättningsgrunder 2021 Sammanträdena ordnas i första hand elektroniskt.