Kategori: Förvaltning

Fullmäktigemöte 15.2.2022

Kårkullas fullmäktigemöte 15.2.2022 kl. 12.30 via elektronisk förbindelse och föredragningslistan finns nu publicerad.

Styrelsens kalendarium hösten 2021 och våren 2022

Styrelsen sammanträder i december 2021 – juni 2022 enligt följande: Torsdag 16.12.2021Torsdag 27.1.2022 Seminarium för förtroendevaldaTorsdag 24.2.2022 Preliminärt bokslutTorsdag 24.3.2022 Bokslut 2021 med verksamhetsberättelseTorsdag 28.4.2022Tisdag 24.5.2022 Sammanträdena ordnas i första hand elektroniskt.De elektroniska mötens inleds kl. 10.00.

Styrelsen sammanträder 2.12.2021

Styreslen sammanträder 2.12.2021 kl. 11:00 via elektronisk förbindelse/Teams. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta samkommunsdirektör Otto Ilmonen (tfn 0247 431 007) eller förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck (tfn 0247 431 217 ). Här hittar du föredragningslistan 2.12.2021