Kategori: För servicetagare

Lättläst om Sote

Lättläst om social- och hälsovårdsreformen Sote heter Sohä på svenska. Det är en förkortning för social- och hälsovårdsreform. Reform betyder förändring. Sote = en förändring av social- och hälsovården i Finland. Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 1.1.2023. På Kårkullas webbsida under Vår verksamhet och Servicetagare kan Du läsa mera om social-och hälsovårdsreformen

Nytt nummer av Omslaget ute!

Ett nytt nummer av Omslaget är ute! Specialforskare Stina Sjöblom berättar om vad personlig budget är för något och samkommunsdirektör Otto Ilmonen presenteras. Överläkare Andre’ Heikius lyfter fram viktiga aspekter vad gäller palliativ vård. Detta och mycket mer kan du läsa om i Omslaget! Du kan bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu.

Samkommunens gällande coronadirektiv inom boende- och dagverksamhet

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv. Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring … Continued

Samkommunsdirektör Otto Ilmonen gästade FIXtv:s studio

FIXtv har haft samkommunsdirektör Otto Ilmonen på besök i studion. Vad gör han på jobbet? Vad var hans första jobb? Och vad tror du är hans dolda talang? Det och mycket mera svarar han på i intervjun.

Lättläst om vaccin mot coronavirus inom Kårkulla samkommun

Nu finns i Finland vaccin mot coronavirus.  Om du tar vaccinet skyddar du både dig själv och andra. Du kan få coronavirus även om du tar vaccin, men det är mindre risk att du blir allvarligt sjuk. När du är vaccinerad smittar du inte lika lätt andra. Alla som bor in Finland kommer att få … Continued

Triangelns serviceenhet hör från och med 1.3.2021 till öppenvården

I linje med avvecklingen av institutionsvården inom samkommunen överfördes Triangelns serviceenhet till öppenvården 1.3.2021. Triangelns serviceenhet hörde till Expert- och utvecklingscentret och hade två boendeenheter i Kirjala, Triangeln och Kojan, med sammanlagt 22 platser. Boendeenheten Kojan med sju platser kommer att kvarstå inom EUC. Kojan är en specialenhet som erbjuder långtidshabilitering till personer vilkas behov av … Continued

Möjlighet till muntlig respons

Möjligheten att ge respons har utvecklats och blir mera lättillgänglig i och med lanseringen av nya webbsidorna. Från och med 20.1.2021 införs en testperiod där responsen kan lämnas muntligen till växeln, som dokumenterar den i databasen. Testperioden pågår från 20.1.2021 fram till 20.4.2021.

Kvalitetsmätningar för år 2020

Samtliga kvalitetsmätningar för år 2020 är öppnade.Kvalitetsmätningarna görs årligen i januari för att kunna utvärdera hela föregående år.Samtliga mätningar görs elektroniskt som webbformulär i Webropol.Länkar  till brukar-, kommun- och närståendeenkäten hittas här nedan: Kvalitetsmätningar ur brukarperspektivDet rekommenderas att kommunikationsstödjande hjälpmedel används för att öppna upp frågorna.Grunden för mätningen är att mäta huruvida kvalitetskriterierna uppfyllts.Brukaren fyller i … Continued

Covid-19 videon

Kårkulla samkommuns överläkare, avdelningsskötare och företagshälsovårdare har gjort olika videosnuttar för att bland annat påminna om användningen av visir, munskydd och skyddsutrustning. Man har också gjort en video om korrekt handtvätt och avstånd.

Lättläst serviceutbud

Kårkulla samkommuns service Kårkulla samkommun erbjuder service i hela Svenskfinland. Samkommunens uppgift är att erbjuda service till personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning och deras familjer.Kårkullas serviceutbud finns nu även på lätt svenska och kan läsas här Kårkulla erbjuder service till: • barnfamiljer • ungdomar • vuxna • seniorer Kårkullas serviceutbud består av: • expertteamens … Continued