Kategori: För anhöriga

I höst öppnas två nya barnboenden

Barnboenden i västra Nyland och norra Österbotten I höst öppnar vi två nya boenden för barn, ett i Ekenäs och ett i Pedersöre. Rekrytering av personal till boendet i Pedersöre sker i juli-augusti och till boendet i Ekenäs under augusti-september. För våra aktuella lediganslagna arbetsplatser kolla: https://karkulla.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1&key=&rspvt=4p643fg5ljqc0ogc04cg8csgc8wo4ko

Samkommunens uppdaterade riktlinjer om Covid-19

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 7.5.2021: Samkommunens uppdaterade riktlinjer 7.5.2021 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.

Coronavirusvaccination inom Kårkulla samkommun

Coronavaccinationerna hjälper oss på vägen till ett mer normalt liv och till varandra. Den som vaccinerats får skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.   Coronavirusvaccin skaffas till hela Finlands befolkning. … Continued

Expert- och utvecklingscentret informerar

Från och med 1.1.2021 förverkligades en ny organisationsmodellen där omsorgbyråerna numera är en del av Expert- och Utvecklingscentret (EUC). I och med organisationsförändringen har omsorgsbyråerna bytt namn till regionala expertteam. Genom organisationsförändringen har de ledande tjänstemännen inom EUC såväl substansansvaret som det administrativa ansvaret för respektive yrkesgrupper. Ledande psykologen ansvarar för psykologerna, ledande socialkuratorn ansvarar … Continued

Triangelns serviceenhet hör från och med 1.3.2021 till öppenvården

I linje med avvecklingen av institutionsvården inom samkommunen överfördes Triangelns serviceenhet till öppenvården 1.3.2021. Triangelns serviceenhet hörde till Expert- och utvecklingscentret och hade två boendeenheter i Kirjala, Triangeln och Kojan, med sammanlagt 22 platser. Boendeenheten Kojan med sju platser kommer att kvarstå inom EUC. Kojan är en specialenhet som erbjuder långtidshabilitering till personer vilkas behov av … Continued

Vårt nya serviceutbud är klart

Vårt nya serviceutbud är klart och hittas på webbsidan under Materialbanken och Publikationer: https://karkulla.fi/var…/materialbank/publikationer/

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden. Vaccineringen har skett på serviceenheterna och har gått enligt plan. Kommunerna ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna och följer i sin tur THL:s linjedragning. Kårkulla kan inte påverka vaccinationsordningen. Det råder också stora skillnader mellan kommunerna vad gäller de praktiska arrangemangen. Här kan du … Continued

Möjlighet till muntlig respons

Möjligheten att ge respons har utvecklats och blir mera lättillgänglig i och med lanseringen av nya webbsidorna. Från och med 20.1.2021 införs en testperiod där responsen kan lämnas muntligen till växeln, som dokumenterar den i databasen. Testperioden pågår från 20.1.2021 fram till 20.4.2021.

Kårkulla samkommun kommenterar inte enskild brukares eller personals covid-19 smitta

Kårkulla samkommun uttalar sig inte om enskilda brukares eller personals hälsotillstånd. Brukare, personal och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten. Om någon av samkommunens brukare eller personal genom provtagning konstaterats smittad av covid-19, påbörjar man en smittspårning. Smittskyddsläkaren i regionen … Continued