Kategori: För anhöriga

Aktuellt om social-och hälsovårdsreformen

Sote-förberedelserna pågår inom alla blivande välfärdsregioner och Kårkullas representanter, bl.a. ledningsgruppen och regionchefer, jobbar aktivt med i processen. Det nyländska KEPA-projektets svenskspråkiga grupp som leds av Susanne Karlsson sammankom förra veckan, och den 1.12.2021 presenterades Kårkullas framtidsplaner för Mellersta Österbottens (Soite) VATE. Den 1.12. sammankom också en regional beredningsgrupp i Nyland under ledning av Helsingfors stad … Continued

Aktuellt om social-och hälsovårdsreformen

Kårkulla samkommuns styrelse behandlade förra veckan riktlinjer för samkommunens strategi med tanke på social- och hälsovårdsreformen. Styrelsen omfattade ledningens linjedragning att Kårkulla fokuserar sina anstängningar på att trygga den svenskspråkiga specialkompetensens fortsatta existens- och utvecklingsmöjligheter. Utgångspunkten för strategin är följande fråga: Vad tror vi att är, utgående från den informationen vi har idag, den bästa … Continued

Nytt nummer av Omslaget ute!

Ett nytt nummer av Omslaget är ute! Specialforskare Stina Sjöblom berättar om vad personlig budget är för något och samkommunsdirektör Otto Ilmonen presenteras. Överläkare Andre’ Heikius lyfter fram viktiga aspekter vad gäller palliativ vård. Detta och mycket mer kan du läsa om i Omslaget! Du kan bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu.

Samkommunens gällande coronadirektiv inom boende- och dagverksamhet

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv. Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring … Continued

Samkommunsdirektör Otto Ilmonen gästade FIXtv:s studio

FIXtv har haft samkommunsdirektör Otto Ilmonen på besök i studion. Vad gör han på jobbet? Vad var hans första jobb? Och vad tror du är hans dolda talang? Det och mycket mera svarar han på i intervjun.

Lägesrapport från östra Nyland

Vi har bakom oss en otroligt fin och het sommar.Vår verksamhet är nu i full rulle, dag -och arbetsverksamheten har öppnat sin verksamhet i sin helhet och det känns otroligt bra! Covid 19- läget i östra Nyland är inte ännu heller under kontroll, men vi gör vårt bästa att hålla verksamheten i gång med rådande … Continued

I höst öppnas två nya barnboenden

Barnboenden i västra Nyland och norra Österbotten I höst öppnar vi två nya boenden för barn, ett i Ekenäs och ett i Pedersöre. Rekrytering av personal till boendet i Pedersöre sker i juli-augusti och till boendet i Ekenäs under augusti-september. För våra aktuella lediganslagna arbetsplatser kolla: https://karkulla.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1&key=&rspvt=4p643fg5ljqc0ogc04cg8csgc8wo4ko

Sommarinfo

Kårkulla samkommuns växel håller stängt 19.7-30.7.2021. Centralförvaltningen är stängd för utomstående besökare fram till 3.8.2021 som en säkerhetsåtgärd på grund av coronapandemin för att trygga Kårkulla samkommuns vitala funktioner som löneutbetalningar, inköpsreskontra, fakturering med mera. KUR serviceenhet håller öppet hela sommaren.

Samkommunens uppdaterade riktlinjer om Covid-19

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 7.5.2021: Samkommunens uppdaterade riktlinjer 7.5.2021 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.

Coronavirusvaccination inom Kårkulla samkommun

Coronavaccinationerna hjälper oss på vägen till ett mer normalt liv och till varandra. Den som vaccinerats får skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.   Coronavirusvaccin skaffas till hela Finlands befolkning. … Continued