Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Kategori: Covid-19

Samkommunens gällande coronadirektiv för boende- och dagverksamheten

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv. Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring … Continued

Samkommunens gällande coronadirektiv inom boende- och dagverksamhet

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv. Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring … Continued

Samkommunens uppdaterade riktlinjer om Covid-19

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 7.5.2021: Samkommunens uppdaterade riktlinjer 7.5.2021 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.

Lättläst om vaccin mot coronavirus inom Kårkulla samkommun

Nu finns i Finland vaccin mot coronavirus.  Om du tar vaccinet skyddar du både dig själv och andra. Du kan få coronavirus även om du tar vaccin, men det är mindre risk att du blir allvarligt sjuk. När du är vaccinerad smittar du inte lika lätt andra. Alla som bor in Finland kommer att få … Continued

Coronavirusvaccination inom Kårkulla samkommun

Coronavaccinationerna hjälper oss på vägen till ett mer normalt liv och till varandra. Den som vaccinerats får skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.   Coronavirusvaccin skaffas till hela Finlands befolkning. … Continued

Vaccinationsordning och covid-19 sjukdomens riskgrupper

THL har i samråd med den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR producerat en förteckning utifrån vilken man bestämmer i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar. Här kan du kan läsa mera om vaccinationsordningen för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom Kommunerna bestämmer vaccinationsordningen och hur vaccinationerna … Continued

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden. Vaccineringen har skett på serviceenheterna och har gått enligt plan. Kommunerna ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna och följer i sin tur THL:s linjedragning. Kårkulla kan inte påverka vaccinationsordningen. Det råder också stora skillnader mellan kommunerna vad gäller de praktiska arrangemangen. Här kan du … Continued

Samkommunens uppdaterade riktlinjer 21.1.2021 om COVID-19

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 21.1.2021: Samkommunens uppdaterade riktlinjer 21.1.2021 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.

Information om coronavirusvaccinet

Målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria och coronavirusvaccinet erbjuds till hela befolkningen. Vaccinet tas i två doser med tre-fyra veckors mellanrum. Först vaccineras akutvårdspersonalen, därefter andra vårdpersonalgrupper, åldringar och personer som hör till en … Continued

Kårkulla samkommun kommenterar inte enskild brukares eller personals covid-19 smitta

Kårkulla samkommun uttalar sig inte om enskilda brukares eller personals hälsotillstånd. Brukare, personal och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten. Om någon av samkommunens brukare eller personal genom provtagning konstaterats smittad av covid-19, påbörjar man en smittspårning. Smittskyddsläkaren i regionen … Continued