gratsi bild1

Kårkulla samkommun kommenterar inte enskild brukares eller personals covid-19 smitta

Kårkulla samkommun uttalar sig inte om enskilda brukares eller personals hälsotillstånd. Brukare, personal och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten.

Om någon av samkommunens brukare eller personal genom provtagning konstaterats smittad av covid-19, påbörjar man en smittspårning. Smittskyddsläkaren i regionen ansvarar för detta arbete. De personer som exponerats för coronaviruset i arbetet blir omedelbart kontaktade av Kårkulla samkommun och smittskyddsläkaren.

Pandemigruppen inom Kårkulla