Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
En person som vaccineras

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden

Kårkulla har inlett vaccineringen av brukare och personal inom seniorboenden. Vaccineringen har skett på serviceenheterna och har gått enligt plan. Kommunerna ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna och följer i sin tur THL:s linjedragning. Kårkulla kan inte påverka vaccinationsordningen. Det råder också stora skillnader mellan kommunerna vad gäller de praktiska arrangemangen.

Här kan du läsa mera om i vilken ordning befolkningen vaccineras enligt THL

Kårkulla samkommun uttalar sig inte om enskilda brukares eller personals hälsotillstånd och kommenterar därför inte heller vem, hur många eller vilken specifik serviceenhet som fått vaccinet. Brukare, personal och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten.