Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
injektionsspruta

Information om coronavirusvaccinet

Målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria och coronavirusvaccinet erbjuds till hela befolkningen. Vaccinet tas i två doser med tre-fyra veckors mellanrum. Först vaccineras akutvårdspersonalen, därefter andra vårdpersonalgrupper, åldringar och personer som hör till en eller flera riskgrupper.

Mer information om vaccinationsordningen

Information om vad coronavirusvaccinet innehåller

Kårkulla samkommun rekommenderar starkt att personalen vaccinerar sig mot covid-19 även om det är frivilligt. Vaccineringen förhindrar spridning av covid-19 och främjar förutom personalens egen hälsa även brukarsäkerheten.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 är det kommunerna som ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna. Den kommun där enheten ligger ansvarar i första hand för vaccineringen av vårdpersonalen, inte personalens hemkommun. Varje kommun har gjort upp en plan och en del av kommunerna vaccinerar själva medan andra har tagit företagshälsovården till hjälp.  Kårkulla samkommuns personal befinner sig i olika vaccinationsgrupper. Det kommer därför att variera inom samkommunen hur och när personalen får sitt vaccin. I första hand får personalen sitt vaccin via sin lokala hvc. Det är viktigt att var och en följer med när det är hens tur att få vaccinet genom att läsa informationen på respektive kommuns webbsida.

Pandemigruppen inom Kårkulla