Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
Julgranspynt

God Jul och Gott Nytt År!

Kårkulla samkommun önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År med denna dikt skriven av Lena Ahlroth, pedagogisk handledare
på Kårkulla samkommun i Ekenäs, expertteamet:


Juldikt 2021

I mitten av november var det nästan som jul –
vi fick träffas på riktigt och hade det kul!
Nångång under kvällen kom jag att nämna
att jag vår nästa hälsning på rim kan lämna…


Vi är två yrkesgrupper som kan en hel massa.
Här beskrivs vi med rim (en del ganska kassa):
Vi är bra på att googla, fixa och laminera,
förkorta, förenkla och mycket mera.


Vi pratar varmt för rutin och struktur,
när saker är svåra förklarar vi hur.
Vi erbjuder stöd för att kommunicera,
vi kan också ett dagsschema lätt producera.


Vi har diverse metoder för AST,
vi har tips på det mesta och mången idé:
Vi utnyttjar material på internet,
men jobbar också på “heimlaga” sätt:


Burkar med dofter av olika slag
kan förgylla en servicetagares dag.
Man kan också sinnena lätt stimulera
genom att grejer i en stor låda placera.


Så gjorde Lilli Nielsen, har vi hört,
men nu har platt-TV:n denna grej förstört –
för var ska man nu kunna uppbåda
en tillräckligt stor och stadig pafflåda?


Vi talar varmt om att rätt bemöta
våra härliga mänskor som vi får möta.
Helst ska man vara lågaffektiv
för att ge alla ett riktigt gott liv.


Snart skriver vi tjugohundratjugotre
när Välfärdsområdet gör sin entré.
Kårkulla försvinner, men vi vill va me’
pedagoger och handledare kring AST.


Vi vet inte ännu vad vi ska heta,
men vill fortsätta att tillsammans arbeta.
Vår farhåga är att ensam knega,
vi har sånt stöd av varenda kollega!


Vi önskar beslutsfattarna kommer ihåg:
Vi behöver vår kurator och psykolog,
vi behöver hjälp med IT och kansli,
för vi är inte “jag”, utan vi är “VI”!


Varje vecka går pedagogmejlen varm
när vi skickar ut diverse larm:
“Var är det man hittar bra material
om hur man kan underlätta val?”


“Hur var det nu man riktigt sku göra
när man vill widgitrösten höra?”
“Vilken metod sku ni rekommendera
för att oönskat beteende analysera?”


Från Jeppis till Borgå, ja, längs hela kusten
där finns autism-pedagog-hjärntrusten –
ett omsorgskunnande man inte får splittra,
för då skulle hela idén söndervittra.


Tillsammans, in real life och via datorskärmar
ska vi nu jobba och kavla upp ärmar.
Vi behöver ha en gemensam plattform
även efter vår SoTe-reform!