hand och penna

Fullmäktige sammanträder 7.5.2021

Fullmäktige sammankallas till ett extra fullmäktigemöte fredagen den 7.5.2021 kl. 10.00. 

Föredragningslistan hittas under Förvaltning och Föredragningslistor:

https://pub.karkulla.fi/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm

Mötet livestreamas och kan följas med här:

Fullmäktigemöte 7.5.2021 livestreaming

Fullmäktige sammanträder i vanlig ordning i juni, den 10.6.2021 kl. 10.00 för att bland annat behandla bokslutet för år 2020.