Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
flags

Fullmäktige sammanträder 14.10.2021 kl. 11:00

Fullmäktige sammanträder 14.10.2021 kl. 11:00 via elektronisk förbindelse. Mötet kommer att livestreamas.

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal måste samkommunens budget för det kommande året godkännas av samkommunens fullmäktige senast den 15 oktober föregående år. I år sammankallas Kårkulla samkommuns gamla sittande fullmäktige till budgetmötet den 14.10.2021. Orsaken till detta avvikande arrangemang ligger i det senarelagda kommunalvalet på sommaren 2021 och det faktum att alla medlemskommuner ännu inte hunnit fatta beslut om sina representanter i det nya fullmäktige. Möteskallelse till samkommunfullmäktiges möte måste skickas senast 10 dagar före mötet, i detta fall måndagen den 4 oktober för mötet den 14 oktober.

Det nya fullmäktige sammankallas när alla medlemskommuner har fattat beslut om sina representanter.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta samkommunsdirektör Otto Ilmonen (tfn 0247 431 007) eller förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck (tfn 0247 431 217 ).

Här hittar du föredragningslistan 14.10.2021

Fullmäktigemöte 14.10.2021 livestreaming