Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. Voit lukea lisää niiden käytöstä ja hallita asetuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Kårkullaan niiltä osin, kun Kårkulla toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille. Oikeuksien laajuus ja toteuttaminen riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  • Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Kårkulla käsittelee.

  • Oikeus oikaista tietoja

Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, meidän on korjattava ne viipymättä.

  • Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia Kårkullaa poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi.

Sinulla on oikeus saada tiedot poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojen aktiivista käsittelyä. Jos esimerkiksi kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden, sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan aikana, jona Kårkulla varmistaa tietojen oikeellisuuden.

  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä. Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Kårkullalle antamasi henkilötiedot meiltä koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

  • Oikeus tehdä valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai Kårkulla muutoin toimii vastoin tietosuojavelvoitteitaan. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää mitä tahansa tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen informationsskydd@karkulla.fi. Kerro viestissäni vähintään se, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä henkilötietoja pyyntösi koskee.

Huomaa, että meidän on tunnistettava sinut, jotta voit käyttää kaikkia oikeuksiasi. Siksi saatamme pyytää sinua käymään toimipisteessämme ja todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Tarvitset tunnistautumiseen henkilöllisyystodistuksen, kuten ajokortin tai henkilökortin.

Lähtökohtaisesti tietosuojaoikeuksien käyttäminen on maksutonta. Kuitenkin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos henkilö tekee niitä toistuvasti, Kårkulla voi joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai veloittaa siitä hallinnollisina kustannuksina 30 €.