Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta

Kårkulla kuntayhtymä noudattaa kansallisia työllistymistä ja osallisuutta edistäviä laatukriteerejä. Kuntayhtymä tarjoaa yksilöllisesti räätälöityä työllistymistä edistävää toimintaa ja osallisuutta edistävää toimintaa.

Työllistymistä edistävä toiminta

Tämä palvelumuoto käsittää menetelmän tuettu työ sekä kuntouttavan työn. Tuettu työ menetelmä tarjoaa asiakkaalle tuen ja ohjauksen työmarkkinoilla. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen palvelumuoto.

Osallisuutta edistävä toiminta

Tätä palvelumuotoa tarjotaan vaikeasti vammaisille henkilöille, jossa osallisuus, sosiaalinen kanssakäyminen ja stimulanssi ovat keskeisessä asemassa.