Organisaatio

Kårkulla samkommunin keskushallinto sijaitsee Paraisilla. 
Keskushallinto palvelee jäsenkuntia ja luottamushenkilöitä sekä yksiköitä ja henkilökuntaa kuntayhtymän toiminta-alueella. Keskushallinnon lisäksi Kårkullan hallinto koostuu paikallisesta hallinnosta Uudellamaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla.