Luottamuselimet

Kårkulla kuntayhtymän korkein päätäntävalta on valtuustolla.  Se valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuustojäsenten määrä  pohjautuu kunnassa rekisteröityjen ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärään. Valtuuskunta valitsee tilintarkastuslautakunnan, hallituksen, kiinteistöjaoksen sekä alueelliset lautakunnat Uudellemaalle, Turunmaalle ja Pohjanmaalle.