Paikallinen asiantuntijatiimi

Kuntayhtymällä on seitsemän alueellisesta erityisneuvolaa ja ne toimivat pääsääntöisesti ensimmäisenä yhteydenottopaikkana kun palveluntarve syntyy. Erityisneuvolat sijaitsevat Pietarsaaressa, Vaasassa, Närpiössä, Paraisilla, Raaseporissa, Helsingissä ja Porvoossa.

Neuvolapalvelut ovat ensisijaisesti tarkoitettu kehitysvammaisille tai vammaisille henkilöille, sekä heidän omaisilleen.
Neuvola on asiakkaan, omaisten, kotikunnan ja kuntayhtymän yhdistävä, keskeinen toimija.

Neuvolat tarjoavat neuvontaa, tukea, ohjausta ja tietoa sekä mahdollisuuden arviointeihin ja testeihin kotikunnan kanssa tehtyjen sopimusten puitteissa. Tapaamiset sovitaan tarpeen mukaan asiakkaan kotiin, neuvolaan tai esimerkiksi päivähoitopaikkaan tai kouluun.

Erityisneuvolan moniammatilliseen tiimiin kuuluvat yleensä sosiaalityöntekijä, psykologi ja kuntoutusohjaaja.