Asumispalvelut

Kårkulla samkommun -kuntayhtymä tarjoaa tilapäistä tai jatkuvaa asumispalvelua kaiken ikäisille asiakkaille.

Tilapäiseen asumispalveluun kuuluu lyhytaikaishoito, omaishoidon sijaishoito, asumisvalmennus ja asuntola-asuminen. Tilapäistä asumispalvelua tarjotaan alueittain. Asuntola-asumista tarjotaan ainoastaan Paraisilla.

Jatkuva asumispalvelu on tuettua itsenäistä asumista, joko ryhmässä tai asumisryhmässä. Tämä palvelumuoto tarjoaa myös
pitkäaikaistaasumisvalmennustaja senioriasumista.