Palveluyksiköt Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan aluepäällikkö
Kim Meller
Puh. 0247 431 305

Keski-Uusimaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Puh.:

0247 431 516

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Osoite:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Puh.:

0247 431 305

Gladas serviceenhet

Osoite:

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Puh.:

0247 431 276

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kyrkslätts serviceenhet

Osoite:

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Puh.:

0247 431 532

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Majparkens serviceenhet

Osoite:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Puh.:

0247 431 401

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Octavens serviceenhet

Osoite:

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Puh.:

0247 431 430

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ringvägarnas serviceenhet

Osoite:

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Puh.:

0247 431 469

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Treklangens serviceenhet

Osoite:

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors

Puh.:

0247 431 430

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Västerledens serviceenhet

Osoite:

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Puh.:

0247 431 359

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi