Asiantuntija- ja kehittämiskeskukset

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Osoite:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Puh.:

0247 431 305

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Osoite:

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa

Puh.:

0247 431 600

*Regionförvaltning i norra Österbotten

Osoite:

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Puh.:

Tfn 0247 431 608

*Regionförvaltning i västra Nyland

Osoite:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland

Puh.:

0247 431 403

*Regionförvaltning i Åboland

Osoite:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 224

*Regionförvaltning i östra Nyland

Osoite:

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Puh.:

Tfn 0247 431 402

Keski-Uusimaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Puh.:

0247 431 516

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Keski-Pohjanmaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa

Puh.:

0247 431 679

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Puh.:

0247 431 670

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Etelä-pohjanmaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Nybrovägen 13
64200 Närpes

Puh.:

0247 431 687

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Länsi-Uusimaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland

Puh.:

0247 431 521

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Turunmaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 337

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Itä-Uusimaan asiantuntijatiimi

Osoite:

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Puh.:

0247 431 510

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fyrväpplingens serviceenhet

Osoite:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 287

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KUR serviceenhet

Osoite:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 291

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KUR- Kojan

Osoite:

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 338, 0247 431 257

S-posti:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Saktis serviceenhet

Osoite:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Puh.:

0247 431 287

S-posti:

fornamn.efternam@karkulla.fi