Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
hjärta av fingrar i regnbågsfärger

Expert- och utvecklingscentret informerar

Från och med 1.1.2021 förverkligades en ny organisationsmodellen där omsorgbyråerna numera är en del av Expert- och Utvecklingscentret (EUC). I och med organisationsförändringen har omsorgsbyråerna bytt namn till regionala expertteam. Genom organisationsförändringen har de ledande tjänstemännen inom EUC såväl substansansvaret som det administrativa ansvaret för respektive yrkesgrupper. Ledande psykologen ansvarar för psykologerna, ledande socialkuratorn ansvarar för socialkuratorerna, ledande habiliteringshandledaren ansvarar för pedagogiska handledarna och autismhandledarna samt överläkaren ansvarar för terapeuterna. Nämnda team leder de regionala expertteamen och det övergripande administrativa ansvaret handhas av chefen för EUC. De regionala expertteamen är belägna i: Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg, Helsingfors och Borgå.

  • Regionala expertteamet i norra Österbotten
  • Regionala expertteamet i mellersta Österbotten
  • Regionala expertteamet i södra Österbotten
  • Regionala expertteamet i Åboland
  • Regionala expertteamet i västra Nyland
  • Regionala expertteamet i mellersta Nyland
  • Regionala expertteamet i östra Nyland

De regionala expertteamens servicepunkter och adresser är desamma som tidigare. Denna organisationsmodell skapar de bästa förutsättningarna för att anta de möjligheter och bemöta de utmaningar som framtiden för med sig.