Expert and Development Centre

Expert team in Central Uusimaa

Address:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Phone:

0247 431 516

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in Central Ostrobothnia

Address:

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa

Phone:

0247 431 679

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in Northern Ostrobothnia

Address:

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Phone:

0247 431 670

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in South Ostrobothnia

Address:

Nybrovägen 13, 64200 Närpes

Phone:

0247 431 687

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in Western Uusimaa

Address:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Phone:

0247 431 521

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in Turunmaa

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Expert team in Eastern Uusimaa

Address:

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Phone:

0247 431 510

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Fyrväpplingens serviceenhet

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KUR serviceenhet

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 291

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

KUR- Kojan

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 338, 0247 431 257

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Saktis serviceenhet

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi