Units in Central Uusimaa

Regional Manager in central Uusimaa
Kim Meller
Phone 0247 431 305

Expert team in Central Uusimaa

Address:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Phone:

0247 431 516

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Address:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Phone:

0247 431 305

Gladas serviceenhet

Address:

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Phone:

0247 431 276

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kyrkslätts serviceenhet

Address:

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Phone:

0247 431 532

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Majparkens serviceenhet

Address:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Phone:

0247 431 401

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Octavens serviceenhet

Address:

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Phone:

0247 431 430

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ringvägarnas serviceenhet

Address:

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Phone:

0247 431 469

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Treklangens serviceenhet

Address:

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors

Phone:

0247 431 430

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Västerledens serviceenhet

Address:

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Phone:

0247 431 359

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi