Units in Turunmaa

Regional Manager in Turunmaa
Hilve Sandblom
Phone 0247 431 224

Expert team in Turunmaa

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

*Regionförvaltning i Åboland

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 224

Bostadsvägens serviceenhet

Address:

Peppargränd 8, 21600 Pargas

Phone:

0247 431 332

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkullavägens serviceenhet

Address:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Phone:

0247 431 262

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mocca serviceenhet

Address:

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Phone:

0247 431 331

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Peppargränds serviceenhet

Address:

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Phone:

0247 431 312

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Smålands serviceenhet

Address:

Violavägen 4-6, 25700 Kimito (boende)
Sågvägen 9, 25700 Kimito (dagverksamhet)
Mästarvägen 10, 25700 Kimito (boende)

Phone:

0247 431 311

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi