Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Avvikelserapporter

 1. Personuppgiftsansvarig  

Kårkulla samkommun  

Kårkullavägen 142  

21610 Kirjala 

 1. Den personuppgiftsansvariges representant 

Personalchef Jeanette Gripenberg 

 1. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson(er)  

Arbetarskyddschef Eva Isaksson-Holmberg 

Personalsekreterare Pernilla Blomgren 

 1. Dataskyddsombud 

Katri Tammisto 

Tel +358 50 443 7024 

E-post: informationsskydd@karkulla.fi 

 1. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter  

Behandling av avvikelserapporter i HaiPro. 

 1. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter  

Behandling av avvikelserapporter (brukare och personal). 

 1. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid  

Följande information om den registrerade behandlas i registret: 

Namn, arbetsbefattning och enhet anmälaren arbetar/bor på. Avvikelserapporten lagras i systemet men då den angetts slutbehandlad finns inga personuppgifter kvar. I arbetarskyddsrapporten finns namnet på anmälaren (personal) kvar. Alla rapporter lagras enhetsvis. 

 1. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter  

HaiPro (www.awanic.fi). Kräver personlig inloggning och en säker nätuppkoppling. 

 1. Uppgiftskällor 

Anmälaren av rapport. 

 1. Mottagare av personuppgifter 

Handläggare av rapporter. 
 

 1. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen  

Uppgifter överförs inte utanför EU/EES 

 1. Principer för skyddet av personuppgifter  

Systemet raderar automatiskt fälten för namnuppgifter i brukaravvikelserapporten då en den anges slutbehandlad. 

 1. Automatiserat beslutsfattande  

– 

 1. Den registrerades rättigheter  

Anmälaren får en personlig länk för uppföljning av behandlingen av rapporten.