Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
covid

Coronavirusvaccination inom Kårkulla samkommun

Coronavaccinationerna hjälper oss på vägen till ett mer normalt liv och till varandra. Den som vaccinerats får skydd mot allvarlig coronavirussjukdom. Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.  

Coronavirusvaccin skaffas till hela Finlands befolkning. Vaccinerna kommer till Finland i små partier och därför vaccineras befolkningen i en viss ordning. Ordningen bestäms av myndigheterna på medicinska grunder.

Kommunerna ordnar vaccinationerna och berättar vilka grupper som står i tur att vaccinera sig och var man får vaccinationen. Följ därför kommunens kommunikation via hälsostationen och kommunikationen från Kårkulla samkommun. Kårkulla ansvarar för vaccinationerna för de brukare som bor på boenden inom verksamheten. De brukare som enbart erhåller stödbesök från Kårkulla ansvarar man inte för, men Kårkulla ser till att även dessa brukare erhåller aktuell information gällande vaccinationerna.

Alla coronavirusvaccin som för närvarande används i Finland kräver två vaccindoser, dvs. två injektioner. Vaccinationsskyddet för den vaccinerade är vanligtvis bättre när dosintervallet förlängs. Ett längre dosintervall gör det också möjligt att snabbt erbjuda vaccin åt fler, även om det finns begränsat med vaccin.

Coronavaccinationen är frivillig och gratis för alla. De brukare inom Kårkulla samkommun som själva bestämmer över sina vaccinationer behöver inte skriva under den samtyckesblankett som samkommunen tagit fram. Gällande de brukare som inte bestämmer själva är Kårkulla i kontakt med brukarens anhöriga eller intressebevakare för att kontrollera samtycke till vaccinering. Sjukskötaren på enheten ansvarar för organiseringen av vaccinationer vad gäller brukarna och ger information till anhöriga, ser till att journalen blir ifylld och bokför vem som vaccineras när.  Sjukskötaren beaktar också de brukare som inte ska ha vaccin. Personalens vaccin organiseras via enhetschefen. Inget vaccin ges innan identiteten är känd.

I Finland används bara sådana vaccin vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Coronavaccinerna går genom samma testfaser som andra vacciner. Säkerheten följs även efter att vaccinet har börjat användas. Alla vacciner kan ge biverkningar. De flesta vaccinbiverkningar är lindriga och övergående, såsom rodnad vid injektionsstället, feber eller muskel- och huvudvärk.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla säkerhetsavstånd, se till hand- och hosthygienen, använda ansiktsmask när ett tillräckligt avstånd inte kan hållas, låta testa sig vid symtom och även följa andra anvisningar för att bekämpa coronaviruset. 

Det här är nödvändigt, för man har ännu inte tillräcklig kunskap om hur bra vaccinen hindrar smitta. Anvisningarna ändras i takt med att man får mer kunskap, men tills vidare är rekommendationerna desamma för dem som fått vaccin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet. Man vet ännu inte hur uppluckringen av restriktionerna sker, eller vilka linjedragningar det blir i Finland vad gäller icke-vaccinerade personer.

(Källor: THL, Social- och hälsovårdsministeriet, Kårkulla samkommun)

Pandemigruppen inom Kårkulla samkommun