Area: Västra Nyland

*Regionförvaltning i västra Nyland

*Regionförvaltning i västra Nyland Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland Kontaktuppgifter Regionförvaltning i västra Nyland Norra Strandgatan 19, 10600 EkenäsTfn kansli 0247 431 521E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Trude Jansson-Wenberg Regionchef i västra NylandTfn 0247 431 403 Ann-Louise Stam Kanslist i västra NylandTfn 0247 431 521 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis. Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig … Continued

Österby serviceenhet

Österby serviceenhet Österby serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Ekenäs. Österby boende (Böningsvägen 22) är ett seniorboende. byggnaden är uppdelad i två moduler för att skapa en lugn och trivsam miljö. största delen av servicetagarna har sin dagliga verksamhet på boendet. personal finns på plats dygnet runt. är beläget cirka fem kilometer från Ekenäs … Continued

Kvarnens serviceenhet

Kvarnens serviceenhet Kvarnens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende. Enheten är belägen nära centrum av Karis. Kvarnens boende erbjuder grupp- och lägenhetsboende. erbjuder stödboende till vuxna personer. i boendet bor personer i varierande ålder och med olika grad av funktionsnedsättning. på boendet erbjuds även seniorverksamhet. personal finns på plats dygnet runt. är beläget i en lugn … Continued

Fyrens serviceenhet

Fyrens serviceenhet Fyrens serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande service samt grupp- och lägenhetsboende och korttidsvård. Enheten är belägen nära centrum av Hangö. Fyrens boende erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt korttidsvård. erbjuder även seniorverksamhet. personal finns på plats dygnet runt. är beläget i en lugn och fridfull miljö nära centrum av Hangö. Fyrens arbetscenter/dagcenter är ett svenskt- och … Continued

Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatans serviceenhet Flemingsgatans serviceenhet erbjuder grupp-och stödboende. Enheten är belägen nära centrum av Ekenäs. Flemingsgatans serviceenhet består av tre gruppboenden som är belägna i samma hus. stödboende ordnas för de personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden. personal finns på plats dygnet runt. är beläget nära … Continued

Dagtek serviceenhet

REGION Dagtek serviceenhet Dagtek serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt korttidsvård och lovvård. Enheten är belägen i centrum av Ekenäs. Dagtek dagveksamhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet i form av underleverantörsarbete, snickeri samt konst och hantverk. utlokaliserad verksamhet ingår som en del i dagverksamheten för flera av servicetagarna. samarbetar med Västra Nylands Folkhögskola i form av … Continued

Brogränds serviceenhet

Brogränds serviceenhet Brogränds serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Österby. Brogränds boende erbjuder grupp- och lägenhetsboende. byggnaden är uppdelad i två moduler och två skilda lägenheter. servicetagarna har ett stort stödbehov. personal finns på plats dygnet runt. är beläget i Österby på ett lugnt egnahemhusområde, cirka fyra kilometer från centrum. Kontaktuppgifter Brogränds serviceenhet Cylindergränd … Continued