Area: Regionsförvaltning

*Regionförvaltning i östra Nyland

*Regionförvaltning i östra Nyland Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå Kontaktuppgifter Regionförvaltning i östra Nyland Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 BorgåTfn kansli 0247 431 510E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Annina Alexandersson Regionchef i östra NylandTfn 0247 431 402 Annica Åhman Kanslist i östra NylandTfn 0247 431 510 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Östra Nyland

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

*Regionförvaltning i mellersta Nyland Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors Kontaktuppgifter Regionförvaltning i Mellersta Nyland Byholmsgränden 7 A, 00580 HelsingforsTfn kansli 0247 431 516E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Kim Meller Regionchef i mellersta Nyland Tfn 0247 431 305 Pia Mikkonen Kanslist i mellersta NylandTfn 0247 431 516 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Mellersta Nyland

*Regionförvaltning i västra Nyland

*Regionförvaltning i västra Nyland Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland Kontaktuppgifter Regionförvaltning i västra Nyland Norra Strandgatan 19, 10600 EkenäsTfn kansli 0247 431 521E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Trude Jansson-Wenberg Regionchef i västra NylandTfn 0247 431 403 Ann-Louise Stam Kanslist i västra NylandTfn 0247 431 521 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Västra Nyland

*Regionförvaltning i Åboland

*Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala Kontaktuppgifter Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 KirjalaTfn kansli: 0247 431 205e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Hilve Sandblom Regionchef i ÅbolandTfn 0247 431 224 Solveig Wilén Kanslist i ÅbolandTfn 0247 431 205 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Åboland

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa Kontaktuppgifter Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 VasaTfn kansli: 0247 431 679e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Mari-Anette Rönnlund Regionchef i mellersta och södra ÖsterbottenTfn 0247 431 600 Edith Nyman Vikarierande kanslist i mellersta och södra ÖsterbottenTfn 0247 431 679 … Continued

*Regionförvaltning i norra Österbotten

*Regionförvaltning i norra Österbotten Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad Kontaktuppgifter Regionförvaltning i norra Österbotten Stationsvägen 1, vån 2, 68600 JakobstadTfn kansli: 0247 431 670e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Ann-Catrine Vuolle Regionchef i norra ÖsterbottenTfn 0247 431 608 Pia-Maria Iskasson KanslistTfn 0247 431 670 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Norra Österbotten