Area: Östra Nyland

*Regionförvaltning i östra Nyland

*Regionförvaltning i östra Nyland Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå Kontaktuppgifter Regionförvaltning i östra Nyland Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 BorgåTfn kansli 0247 431 510E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Annina Alexandersson Regionchef i östra NylandTfn 0247 431 402 Annica Åhman Kanslist i östra NylandTfn 0247 431 510 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Östra Nyland

Expertteamet i östra Nyland

Expertteamet i östra Nyland Expertteamet i östra Nyland finns i Borgå och ger service åt kommunerna i östra Nyland. Expertteamet i östra Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan … Continued

Björnbackens serviceenhet

Björnbackens serviceenhet Björnbackens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende och korttidsvård samt boende med stöd i Borgå med omnejd. Linjevägens boende är ett lägenhetsboende i grupp. består av fem rum samt tre lägenheter i anslutning till boendet. här bor unga vuxna. personal finns på plats då brukarna är hemma. servicetagarna arbetar under vardagarna inom olika verksamhetsformer. är beläget … Continued

Utterbäck serviceenhet

Utterbäck serviceenhet Utterbäck serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt korttidsvård och boendeträning för vuxna personer. Enheten är belägen i Fagersta, Borgå med egen simstrand samt ett stall med tre hästar. Pia-hemmet är ett gruppboende för vuxna personer. alla hyresgäster arbetar under vardagar inom områdets dagverksamhet eller i Borgå. personal finns att tillgå dygnet runt då … Continued

Solbackens serviceenhet

Solbackens serviceenhet Solbackens serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning i östra Nyland. Solbacken omfattar både arbetslivsorienterad och livsorienterad verksamhet. erbjuder varierande underleverantörsarbete, skapande verksamhet med keramik, handarbete och vävning, kursverksamhet, köksarbete och utearbete. en viktig del av verksamheten är också motion och stödjande av sociala färdigheter, ADL- samt IKT-färdigheter. erbjuder även eftermiddagsvård. är … Continued

Centrumbackens serviceenhet

Centrumbackens serviceenhet Centrumbackens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i centrum av Borgå. Näse boende erbjuder gruppboende med 10 platser och lägenhetsboende med 10 lägenheter. Därtill finns en lägenhet som används som klubbrum.  de flesta av servicetagarna på boendet arbetar under vardagarna. de personer som är pensionerade erhåller seniorverksamhet i hemmet. personalstyrkan består av vårdare, … Continued

Åbackens serviceenhet

Åbackens serviceenhet Åbackens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i centrum av Sibbo. Åbackens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende med åtta bostäder och gruppboende med seniorprofil. enheten finns på andra våningen i samma hus som inrymmer servicehuset Elsie. på lägenhetsboendet bor personer i olika åldrar, medan gruppboendets invånare är pensionerade. gruppboendet är indelat i två moduler. ”Lilla … Continued