Area: Norra Österbotten

*Regionförvaltning i norra Österbotten

*Regionförvaltning i norra Österbotten Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad Kontaktuppgifter Regionförvaltning i norra Österbotten Stationsvägen 1, vån 2, 68600 JakobstadTfn kansli: 0247 431 670e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Regionchef i norra Österbotten Ann-Catrine VuolleTfn 0247 431 608 Kanslist Pia-Maria IsakssonTfn 0247 431 670 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Norra Österbotten

Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet servicepunkt finns i Jakobstad och ger service åt kommunerna Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Vörå. Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med … Continued

Soldalens serviceenhet

Soldalens serviceenhet Soldalens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning. Soldalens erbjuder grupp- och lägenhetsboende på Katarinegården som är beläget i närheten av centrum.   erbjuder gruppboende på Karleby boende som är beläget på ett lugnt område nära centrum. erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning vid Soldalens dagverksamhet i Måttis. … Continued

Sandåkers serviceenhet

Sandåkers serviceenhet Sandåkers serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad. Ungdomsboende erbjuder grupp- och lägenhetsboende. är en boendeenhet för unga vuxna med funktionsnedsättning och autism. har nio platser: sju platser i gruppboende och två i lägenhet. personalen består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare. är beläget i Jakobstad. Vuxen- och seniorboende erbjuder grupp- och lägenhetsboende. … Continued

Nyboda serviceenhet

Nyboda serviceenhet Nyboda serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt grupp- och lägenhetsboende och stödboende. Enheten är belägen i Nykarleby. Villa Joupers erbjuder grupp- och lägenhetsboende. sammanlagt finns 11 boendeplatser, fyra i gruppboende och sju lägenheter. Villa Bergstigen erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende. sammanlagt finns sex boendeplatser, fem platser i gruppboende och en lägenhet. Dagverksamheten erbjuder livsorienterande- … Continued

Malms serviceenhet

Malms serviceenhet Malms serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad. Södermalms boende erbjuder grupp- och lägenhetsboende. är ett aktivt boende med sammanlagt 10 platser. personal finns på plats då servicetagarna är hemma. är beläget i Jakobstad. Spireavägens gruppboende erbjuder gruppboende med fem platser. är ett autismboende med TEACCH-metoden som arbetssätt. verksamheten är strukturerad … Continued

Lövlundens serviceenhet

Lövlunden-Malms serviceenhet Lövlunden-Malms serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Larsmo. Lövlunden-Malms serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. gruppboendet riktar sig främst till äldre personer och personer med grav funktionsnedsättning. gruppboendet består av två hus med 10 platser. lägenhetsboendet består av tre lägenheter. personal finns på plats dygnet runt i gruppboendet. är beläget i Larsmo. … Continued

Intek serviceenhet

Intek serviceenhet Intek serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Intek serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterande- och livsorienterande service. verksamheten omfattar underleverantörsarbeten och egna hantverksarbeten samt sinnesstimulerande och aktiverande uppgifter. fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning ingår också i verksamheten. enheten erbjuder arbete och sysselsättning till närmare … Continued

Bennäs serviceenhet

Bennäs serviceenhet Bennäs serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samtarbetslivsorienterad- och livsorienterad service. Bennäs lägenhetsboende erbjuder lägenhetsboende och stödboende. boendet består av två radhus. personalen finns på plats dygnet runt. är beläget i ett bostadsområde i Bennäs centrum. Lövö boende är ett grupp- och lägenhetsboende som består av Storstugan med fem platser och tre lägenheter samt Drängstugan … Continued

Backebo serviceenhet

Backebo serviceenhet Backebo serviceenhet erbjuder korttidsvård och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad. Backebo korttidsvård har fem platser för korttidsvård för barn. erbjuder avlastning till familjer som har barn med specialbehov. utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen av verksamheten. rutiner och trygghet är viktigt. har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet … Continued