Area: Mellersta & Södra Österbotten

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten Magasinsgatan 4, 65100 Vasa.  Kontaktuppgifter Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten Magasinsgatan 4, 65100 VasaTfn kansli: 0247 431 679e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Regionchef i mellersta och södra Österbotten Mari-Anette RönnlundTfn 0247 431 600 Vikarierande kanslist Edith NymanTfn 0247 431 679 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Södra och … Continued

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten finns i Närpes och ger service åt kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad och Kurikka. Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten, Närpes ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper … Continued

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet i mellersta Österbotten har servicepunkt i Vasa och ger service åt kommunerna Vasa, Korsholm och Vörå. Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en … Continued

Sydboda serviceenhet

Sydboda serviceenhet Sydboda serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Dessutom erbjuds korttidsvård. Enheten är belägen i Kristinestad. Dagverksamheten verksamheten består av tre olika arbetsgrupper med varsin handledare. förutom underleverantörsarbete kan servicetagarna delta i verksamhet som till exempel hushållssysslor, data, butiks- och cafébesök och individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering. erbjuder även utlokaliserad arbetsverksamhet. på … Continued

Kristallens serviceenhet

Kristallens serviceenhet Kristallens serviceenhet erbjuder gruppboende och korttidsvård för barn och unga vuxna. Enheten är belägen i Sundom och Brändö. Sundom boende består av en modul för korttidsvård för barn med fem platser. den andra modulen består av ett gruppboende med fyra rum och en skild gavellägenhet. erbjuder närhet till djur och natur. På gården finns … Continued

Närboda-Nygränd serviceenhet

Närboda-Nygränd serviceenhet Närboda-Nygränd serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Närpes. Nygränd boende är ett grupp- och lägenhetsboende för unga vuxna. i anslutning till huset bor två servicetagare i varsin lägenhet. erbjuder även korttidsvård. under vardagar dagtid är servicetagarna på jobb eller i skola. är beläget i ett … Continued

Kvalita serviceenhet

Kvalita serviceenhet Kvalita serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende i Korsholm. Reveln är ett lägenhetsboende med nio radhuslägenheter. erbjuder även stöd till personer som bor utanför boendet. personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut. är beläget i Korsholm. Trädgårdsvägen är ett grupp- och lägenhetsboende. har fyra gruppboendeplatser och tre lägenheter. personal finns på … Continued

Kvadria serviceenhet

Kvadria serviceenhet Kvadria serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet ochsysselsättning. Enheten är belägen i Vasa med omnejd. Arbetscentralen erbjuder både arbetslivsorienterande- och livsorienterande service. verksamheten består av underleverantörsarbete, biltvättservice och en filmgrupp som heter ”Snigel TV” gör olika reportage, tv-serier och sketcher som publiceras på webbsidan www.snigeltv.com. även vuxenutbildning och social träning ingår i verksamheten liksom handarbete … Continued

Kronans serviceenhet

Kronans serviceenhet Kronans serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt enspeciallägenhet. Enheten är belägen i Vasa med omnejd. Vasaboende är ett grupp- och lägenhetsboende. sammanlagt finns 16 boendeplatser. fastigheten ägs av DUV Vasanejden. på enheten bor unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. gruppbostaden har 10 rum och en lägenhet fördelat på två moduler. lägenhetsboendet finns på övre … Continued

Korallens serviceenhet

Korallens serviceenhet Korallens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende i Korsholm. Boendet på Monavägen är ett gruppboende för seniorer och personer med specialbehov och/eller grav funktionsnedsättning. sammanlagt finns 15 boendeplatser. personal finns på plats dygnet runt. är beläget i Smedsby. Boendet i Kvevlax är ett lägenhetsboende med åtta lägenheter. hyresgästerna får stöd i vardagliga sysslor. personal … Continued