Area: Mellersta Nyland

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

*Regionförvaltning i mellersta Nyland Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors Kontaktuppgifter Regionförvaltning i mellersta Nyland Byholmsgränden 7 A, 00580 HelsingforsTfn kansli 0247 431 516E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi Regionchef i mellersta Nyland Kim Meller Tfn 0247 431 305 Kanslist Pia MikkonenTfn 0247 431 516 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet i mellersta Nylands finns i Helsingfors och ger service till kommunerna i mellersta Nyland. Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan … Continued

Kyrkslätts serviceenhet

Kyrkslätts serviceenhet Kyrkslätts serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende och korttidsvård. Enheten är belägen i Kyrkslätt. Kyrkslätts serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende och korttidsvård. erbjuder seniorverksamhet. till enheten hör ett gruppboende med fem platser, fem lägenheter och en korttidsplats.  stödboende ordnas för personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd … Continued

Gladas serviceenhet

Gladas serviceenhet Gladas serviceenhet erbjuder lägenhetsboende och korttidsvård. Enheten är belägen i Vanda. Gladas serviceenhet erbjuder lägenhetsboende och korttidsvård. till enheten hör 12 lägenheter med eget kök och badrum samt egen terrass eller balkong.   dessutom finns det en möblerad lägenhet för korttidsvård. en lägenhet är reserverad för dagverksamhet där servicetagaren har möjlighet till meningsfull sysselsättning. personal … Continued

Treklangens serviceenhet

Treklangens serviceenhet Treklangens serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt arbete med stöd. Enheten är belägen i Helsingfors. Treklangens serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet utgående från sju basgrupper. strävar efter att personerna som deltar i verksamheten ska kunna pröva på olika sorters arbetsuppgifter och flexibelt bygga ihop sin arbetsvecka. arbetet eller sysselsättningen på enheten kan bestå … Continued

Västerledens serviceenhet

Västerledens serviceenhet Västerledens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samtstödboende. Enheten är belägen i Grankulla. Västerledens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende. Grankulla boendet är beläget i ett höghus i centrum av Grankulla med tillhörande gruppbostad, lägenheter och stödboende. Granboet är beläget i ett naturskönt område på gränsen mellan Grankulla och Esbo. servicetagarna deltar i många aktiviteter … Continued

Ringvägarnas serviceenhet

Ringvägarnas serviceenhet Rinvägarnas serviceenhet erbjuder gruppboende. Enheten är belägen i norra Helsingfors. Andelslagsvägens boende är ett strukturerat gruppboende. boendet är uppdelat i två sidor där vardera sida har eget kök och vardagsrum. läge är optimalt med tanke på avståndet till dagverksamheterna i Krämertskog och Kånala. är beläget i ett lugnt småhusområde i Baggböle i norra Helsingfors. personalen … Continued

Octavens serviceenhet

Octavens serviceenhet Octavens serviceenhet erbjuder dagverksamhet i form av livsorienteradverksamhet. Enheten är belägen i Helsingfors. Octavens dagverksamhet erbjuder dagverksamhet i form av livsorienterad verksamhet samt boendeservice. verksamheten sker i fem olika grupper; hantverk, slöjd, upplevelse, allaktivitet och lugn verksamhet. på enheten arbetar fem grupphandledare, tre assistenter, enhetschefen och regionens arbetarskyddsfullmäktige har sina utrymmen i ett … Continued

Majparkens serviceenhet

Majparkens serviceenhet Majparkens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Arabiastranden i Helsingfors. Majparkens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende i ett hus med sju våningar. gruppboendet finns på fyra våningar. en våning består av lägenhetsboende. på bottenplan finns servicepunkten för Helsingfors expertteam. många av servicetagarna på Majparken har en aktiv fritid. personal finns på plats … Continued