Area: Expert- och utvecklingscenter

KUR- Kojan

KUR-Kojan är ett specialboende för sju personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och autism är indelad i två moduler, alla servicetagare har eget rum och tillhörande badrum. har egen dagverksamhet, Karusellen, som är utformad efter servicetagarens enskilda specialbehov. är belägen i Kirjala på ett naturskönt och lugnt område cirka tio kilometer från Pargas centrum. Kontaktuppgifter KUR-enheten … Continued

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet i mellersta Nylands finns i Helsingfors och ger service till kommunerna i mellersta Nyland. Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan … Continued

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis. Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig … Continued

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten finns i Närpes och ger service åt kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad och Kurikka. Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten, Närpes ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper … Continued

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet i mellersta Österbotten har servicepunkt i Vasa och ger service åt kommunerna Vasa, Korsholm och Vörå. Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en … Continued

Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet servicepunkt finns i Jakobstad och ger service åt kommunerna Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Vörå. Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med … Continued

Expertteamet i östra Nyland

Expertteamet i östra Nyland Expertteamet i östra Nyland finns i Borgå och ger service åt kommunerna i östra Nyland. Expertteamet i östra Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan … Continued

Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland Expertteamet i Åboland ger service åt kommunerna i Åboland. Expertteamet i Åboland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska … Continued

KUR serviceenhet

KUR serviceenhet KUR serviceenhet erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar. Enheten hör till expert- och utvecklingscentret, som är expertenheten vid Kårkulla samkommun, med centraliserat ansvar för samkommunens specialservice, konsultationer och utbildningar. KUR erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar.  är indelat i fyra moduler i vilka … Continued

Saktis serviceenhet

Saktis serviceenhet Saktis serviceenhet erbjuder dagverksamhet för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten hör till Expert- och utvecklingscentret . Saktis är en liten dagverksamhet i hemlik miljö för personer med intellektuell funktionsnedsättning. dagverksamheten är i direkt anslutning till Fyrväpplingens serviceenhet där servicetagarna bor. erbjuder upplevelser och stimulans av olika slag i vardagen utgående från individuella … Continued