Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Area: Expert- och utvecklingscenter

KUR- Kojan

KUR-Kojan Gällande förfrågningar om plats på enheten kontakta ledande socialarbetare Malin Haapanen, tel.  040 574 8076, e-post malin.haapanen@varha.fi Kontaktuppgifter KUR-enheten KojanKårkullavägen 142, 21610 Kirjala Kojan (stora): tfn 0247 431 338Kojan (lilla): tfn 0247 431 257 Enhetschef Susanna AggeTfn 0247 431 287fornamn.efternamn@varha.fi Ansvarig handledare (anträffbar kontorstid) Paul Seppänen fr.o.m. 17.10.2022Tfn fornamn.efternamn@varha.fi Sjukskötare (anträffbar kontorstid) David Nylén Tfn 044 458 1762fornamn.efternamn@varha.fi … Continued

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet i mellersta Nylands finns i Helsingfors och ger service till kommunerna i mellersta Nyland. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i mellersta Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa … Continued

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i västra Nyland Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan … Continued

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten finns i Närpes och ger service åt kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad och Kurikka. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i södra Österbotten Expertteamet i södra Österbotten, Närpes ger råd, … Continued

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet i mellersta Österbotten har servicepunkt i Vasa och ger service åt kommunerna Vasa, Korsholm och Vörå. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i mellersta Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du … Continued

Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet servicepunkt finns i Jakobstad och ger service åt kommunerna Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Vörå. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i norra Österbotten Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. … Continued

Expertteamet i östra Nyland

Expertteamet i östra Nyland Expertteamet i östra Nyland finns i Borgå och ger service åt kommunerna i östra Nyland. Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023. Expertteamet i östra Nyland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa … Continued

Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland Expertteamet i Åboland ger service åt kommuner inom Egentliga Finland (Varha) samt till Finlands alla tvåspråkiga välfärdsområden. Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den … Continued

KUR serviceenhet

KUR serviceenhet Den svenskspråkiga kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten (KUR) finns i Pargas och hör under Egentliga Finlands välfärdsområde. Enheten är en del av Svenska expert- och utvecklingscentret för funktionshinderservice, vilket erbjuder speciellt sköra svenskspråkiga tjänster inom funktionshinderservicen till tvåspråkiga välfärdsområden samt landskapet Åland. KUR Kontaktuppgifter KUR serviceenhet Kårkullavägen 142, 21610 KirjalaTfn 0247 431 301Tfn 0247 … Continued

Saktis serviceenhet

Saktis serviceenhet Saktis serviceenhet erbjuder dagverksamhet för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten hör till Expert- och utvecklingscentret . Saktis Kontaktuppgifter Saktis serviceenhet Kårkullavägen 142, 21610 KirjalaTfn 0247 431 274 / 0247 431 250 Enhetschef Susanna AggeTfn 0247 431 287fornamn.efternam@varha.fi Ställföreträdare Daniela LehtonenTfn 0247 431 269fornamn.efternamn@varha.fi Följ oss på sociala media! Våra övriga expert- och … Continued