Area: Åboland

*Regionförvaltning i Åboland

*Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala Kontaktuppgifter Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 KirjalaTfn kansli: 0247 431 205e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Hilve Sandblom Regionchef i ÅbolandTfn 0247 431 224 Solveig Wilén Kanslist i ÅbolandTfn 0247 431 205 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Åboland

Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland Expertteamet i Åboland (tidigare omsorgsbyrå) ger service åt kommunerna i Åboland. Expertteamet i Åboland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service … Continued

Kårkullavägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet Kårkullavägens serviceenhet erbjuder seniorboende. Serviceenheten är belägen i Kirjala, Pargas. Kårkullavägens serviceenhet är ett nytt seniorboende. är ett boendealternativ för äldre personer med olika grad av funktionsnedsättning. består av tre olika moduler erbjuder seniorverksamhet med betoning på lugn, trivsel, hälsa och omkringliggande natur. personal finns på plats dygnet runt. är belägen i Kirjala, … Continued

Triangelns serviceenhet

Triangelns serviceenhet Triangelns serviceenhet erbjuder boende för personer med grav funktionsnedsättning och för personer med autism. Triangelns serviceenhet är belägen i Kirjala, Pargas. Triangeln är ett gruppboende är ett boendealternativ för personer med grav utvecklingsstörning och för personer med autism består av tre moduler med egna rum samt tillhörande badrum. En av avdelningarna har dessutom … Continued

Smålands serviceenhet

Smålands serviceenhet Smålands serviceenhet erbjuder senior-, grupp-, lägenhets- och stödboende. Till enheten hör även Kimito arbetscenter som består av ett arbets- och dagcenter samt lunchrestaurangen Café Sågbacken. Smålands serviceenhet är belägen i Kimito. Mästargränds boende är ett grupp-, lägenhets- och stödboende. är ett boendealternativ för aktiva personer som behöver någon form av stöd i vardagen. … Continued

Morrestorns serviceenhet

Morrestorns serviceenhet Morrestorns serviceenhet erbjuder boendeverksamhet i form av lägenhets- och stödboende samt elevinternat. Dessutom erbjuder man korttidsvård för barn. Morrestorns lägenhets- och stödboende är ett boende som består av nio lägenheter i olika storlekar. kansliet och de gemensamma utrymmena är belägna i en skild lägenhet. stödboendelägenheterna finns på olika håll i Pargas. personalen är … Continued

Mocca serviceenhet

Mocca serviceenhet Mocca serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet både i Pargas och i Åbo. Mocca dagverksamhet är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning. erbjuder meningsfullt arbete och sysselsättning utgående från den enskilda arbetstagarens önskemål, även inom den öppna arbetsmarknaden. verksamheten utgörs av fyra grupper som heter köks-, fixar-, hantverks- och underleverantörsgruppen. har … Continued

Bläsnäs serviceenhet

Bläsnäs serviceenhet Bläsnäs serviceenhet erbjuder boende för personer med intellektuellfunktionsnedsättning. Enheten består av två verksamhetspunkter i Pargas, Peppargränd och Skansvägen. Peppargränd erbjuder lägenhetsboende och gruppboende. består av tre moduler med egen ingång och terrass. I huset finns också en gemensam bastuavdelning. personal finns på plats dygnet runt, men största bemanningen finns på plats på morgontimmarna, … Continued

Bäckåkergårdens serviceenhet

Bäckåkergårdens serviceenhet Bäckåkergårdens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende samt boendestöd till personer som bor i Åbo och behöver handledning och stöd med vardagssysslor. Till enheten hör också ett psykosocialt boende- och en öppenvårds dagverksamhet i Kirjala, Pargas. Bäckåkergården är ett lägenhetsboende för personer som behöver någon form av service, hjälp eller stöd för att vardagen ska fungera. erbjuder … Continued