Area: Åboland

*Regionförvaltning i Åboland

*Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala Kontaktuppgifter Regionförvaltning i Åboland Kårkullavägen 142, 21610 KirjalaTfn kansli: 0247 431 205e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi Regionchef i Åboland Hilve SandblomTfn 0247 431 224 Kanslist Solveig WilénTfn 0247 431 205 Följ oss på sociala media! Våra övriga enheter i Åboland

Expertteamet i Åboland

Expertteamet i Åboland Expertteamet i Åboland ger service åt kommunerna i Åboland. Expertteamet i Åboland Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, på expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska … Continued

Kårkullavägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet Kårkullavägens serviceenhet erbjuder seniorboende samt boende för personer med grav funktionsnedsättning och för personer med autism. Serviceenheten är belägen i Kirjala, Pargas. Kårkullavägens serviceenhet består av Seniorhuset och Triangeln SENIORHUSET är ett seniorboende är ett boendealternativ för äldre personer med olika grad av funktionsnedsättning. består av tre olika moduler erbjuder seniorverksamhet med betoning … Continued

Smålands serviceenhet

Smålands serviceenhet Smålands serviceenhet erbjuder senior-, grupp-, lägenhets- och stödboende. Till enheten hör även Kimito arbetscenter som består av ett arbets- och dagcenter samt lunchrestaurangen Café Sågbacken. Smålands serviceenhet är belägen i Kimito. Mästargränds boende är ett grupp-, lägenhets- och stödboende. är ett boendealternativ för aktiva personer som behöver någon form av stöd i vardagen. … Continued

Peppargränds serviceenhet

Peppargränds serviceenhet Peppargränds serviceenhet består av verksamhetspunkterna Lyan i Kirjala och Morrestorns serviceenhet (Tennby lägenhets- och stödboende samt Pjukala elevhem). Från och med september 2022 kommer Peppargränds serviceenhet att bestå av Peppargränd och verksamhetspunkten Morrestorns serviceenhet. Flera av Lyans nuvarande servicetagare och personal kommer att flytta från  Lyan till Peppargränd. Lyan är ett psykosocialt boende … Continued

Mocca serviceenhet

Mocca serviceenhet Mocca serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet både i Pargas och i Åbo. Mocca dagverksamhet är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning. erbjuder meningsfullt arbete och sysselsättning utgående från den enskilda arbetstagarens önskemål. erbjuder även utlokaliserad arbetsverksamhet och arbete med stöd verksamheten består av hantverksarbete, köksarbete och underleverantörsarbete. Fysiska, kulturella och … Continued

Bostadsvägens serviceenhet

Bostadsvägens serviceenhet Bostadsvägens serviceenhet består av verksamhetspunkterna Skansvägen i Pargas samt Bäckåkergården i Åbo. Från och med september 2022 kommer Bostadsvägens serviceenhet att bestå av Bostadsvägens boende i Kirjala (nuvarande Lyan) och Bäckåkergården i Åbo. Majoriteten av Peppargränds och Skansvägens servicetagare och personal flyttar till Bostadsvägens boende. Skansvägen · är ett seniorboende bestående av två … Continued