Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
Skrattande personer

Ändring av begrepp från brukare till servicetagare

Från och med 1.1.2022 träder en begreppsförändring i kraft inom Kårkulla
vad gäller begreppet brukare. Begreppet brukare är idag föråldrat och har kritiserats
både i Finland och Sverige. Svenska socialstyrelsen har rekommenderat att
begreppet inte längre ska användas och förespråkar att olika begrepp används
beroende på serviceform. På nationell nivå på svenska används begreppet
servicetagare och det mest logiska är då att Kårkulla använder samma begrepp.


Begreppet servicetagare används:
• I allmänna texter som beskriver Kårkullas service
• När personen får service från EUC och EUC:s regionala expertteam
• När personen får stödboendeservice
• När personen har arbetsavtal och får Arbete med stöd service från Kårkulla


Ändringsförslaget innebär att brukarråden övergår till att heta råden för servicetagare
och att brukarstrategin övergår till att heta servicetagarstrategi, då den uppdaterade
strategin börjar gälla år 2022.