Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
Frågetecken

Aktuellt om social-och hälsovårdsreformen

Kårkulla samkommuns styrelse behandlade förra veckan riktlinjer för samkommunens strategi med tanke på social- och hälsovårdsreformen.

Styrelsen omfattade ledningens linjedragning att Kårkulla fokuserar sina anstängningar på att trygga den svenskspråkiga specialkompetensens fortsatta existens- och utvecklingsmöjligheter.

Utgångspunkten för strategin är följande fråga: Vad tror vi att är, utgående från den informationen vi har idag, den bästa lösningen för våra servicetagare. Svaret som vi har i dagsläget är att hålla den svenskspråkiga expertkompetensen samlat under ett och samma tak.

Att strategin fokuserar på sakkunnigtjänster betyder inte att den övriga verksamheten, såsom boende- och dagverksamheterna, skulle vara mindre viktiga eller mindre i fokus under 2022. Den sk. Kårkulla-paragrafen i sote-reformens genomförandelag är dock väldigt tydlig gällande just boende- och dagverksamheter, dessa övergår till det välfärdsområde inom vars område de är belägna. Därför behöver strategin inte fokusera på de verksamheterna, istället läggs fokus på andra områden där det också är viktigt att trygga den svenskspråkiga servicens framtid.

En arbetsgrupp har inlett sitt arbete under ledning av Susanne Karlsson, chef för expert- och utvecklingscentret, med att definiera ett utbud av framtida sakkunnigtjänster för Kårkulla. Arbetsgruppen har som målsättning att komma med ett första förslag före utgången av december 2021.

Som en del av strategiarbetet arbetar ledningen också på olika lösningar för att trygga personalens ställning i reformen och stödja medarbetarnas välbefinnande under 2022.

Vid frågor, kontakta gärna undertecknad per telefon eller e-post.

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007
e-post otto.ilmonen@karkulla.fi