Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Förvaltning

Kårkullas ledningsgrupp

Kårkullas ledningsgrupp

Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, ordförande
Domars Otto, verksamhetschef
Gripenberg Jeanette, personalchef
Karlsson Susanne, chef för EUC
Näsman, Minna, ekonomichef
Blomgren Peter, fastighetschef
Ekblom Mikael, IT-chef
Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare, sekreterare

Faktureringsuppgifter

Kårkullas faktureringsadress

Mottagningen av fakturor vid Kårkulla samkommun är centraliserad. Vi ber er därför iaktta följande punkter vid fakturering av inköp som gjorts av Kårkulla samkommun, FO-nummer 0204197-3. Fakturor får inte utställas på olika enheter (t.ex. Västerledens serviceenhet) utan bör utan undantag faktureras till Kårkulla samkommun.


Faktureringsadress för elektroniska fakturor: 003702041973
Operatör: Nordea NDEAFIHH
Faktureringsadress för pappersfakturor:
Kårkulla samkommun
Beställarkod: __
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala


Ur varje faktura måste framgå en beställarkod, samt ett märke (t.ex. enhet eller beställarens namn). Beställarkoden uppges av den person som beställer varan eller tjänsten.
Om beställaren inte själv anger sin beställarkod, måste leverantören begära den. För att behandlingen av fakturan ska löpa smidigt hos oss ska varje beställning/leverans faktureras separat. Uppsamlingsfakturor innehållande olika leveranser och beställare fördröjer granskningen och godkännandet av fakturan med påföljden att leverantören löper risk att erhålla försenad betalning. Observera att fakturan bör uppfylla de krav som anges i skattestyrelsens anvisning 357/40/2004.

ekonomi@karkulla.fi stödärenden riktade till ekonomikontoret
inkopsfakturor@karkulla.fi samtliga inköpsfakturor som skall till webbcirkulation (endast för internt bruk) inga fakturor till personliga e-postadresser.
fakturering@karkulla.fi faktureringsunderlag och eventuella frågor gällande skickade försäljningsfakturor


Tilläggsuppgifter ger:
Huvudkassör Peter Ekman,
0247 431 206

Prislista för utlämnande av dokument
ProduktnamnExpeditionsavgiftKopieringsavgift per sidaFörsändelseavgift
Arbetsintyg (kopior)10 €0,50 €2,50 €
Arbetsintyg > 10 år bakåt för icke-anställda50 €0,50 €2,50 €
Lönespecifikationer (fjolårets)10 €0,50 €2,50 €
Krävande informationssökning, arbetstid 2-5h100 €0,50 €2,50 €
Krävande informationssökning, arbetstid 5-10h200 €0,50 €2,50 €