Stöd för ett gott liv

Kårkulla samkommun ger stöd och service till personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning samt till deras familjer.

Aktuellt

building-5

Serviceenheter och regionala expertteam

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. När du behöver service från Kårkulla så tar du, din familj eller din hemkommun kontakt med det regionala expertteamet i den region där du bor. Kårkulla har sju regionala expertteam.

Nedan hittar du presentationer över serviceenheterna och de regionala expertteamen (före detta omsorgsbyråer).

omslaget 2

Tidningen Omslaget

Omslaget är Kårkullas egen tidning.
I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget. Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Du kan bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu.

Våra TV-kanaler

Följ oss på sociala media!