Stöd för ett gott liv

Kårkulla samkommun ger stöd och service till personer
med intellektuell eller annan funktionsnedsättning
samt till deras familjer.

Aktuellt

Bennäs serviceenhet

Serviceenheter och regionala expertteam

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. När du behöver service från Kårkulla så tar du, din familj eller din hemkommun kontakt med det regionala expertteamet i den region där du bor. Kårkulla har sju regionala expertteam.

Nedan hittar du presentationer över serviceenheterna och de regionala expertteamen.

Omslaget 4/2021

Tidningen Omslaget

Omslaget är Kårkullas egen tidning.
I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget. Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Du kan bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu.

Här kan du läsa senaste nummer av Omslaget (4/2021)

Våra TV-kanaler

Följ oss på sociala media!