Stöd för ett gott liv

Kårkulla samkommun ger stöd och service till personer
med intellektuell eller annan funktionsnedsättning
samt till deras familjer.

Aktuellt

Bennäs serviceenhet

Serviceenheter och regionala expertteam

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. När du behöver service från Kårkulla så tar du, din familj eller din hemkommun kontakt med det regionala expertteamet i den region där du bor. Kårkulla har sju regionala expertteam.

Nedan hittar du presentationer över serviceenheterna och de regionala expertteamen.

Våra TV-kanaler

Följ oss på sociala media!