Rakennus 2 - Talot A, B ja C:n purku-urakkaasiakirjat

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

 

Tarjouspyyntö - Purkutyö Rakennus 2

KAUPALLISET ASIAKIRJAT:

Tarjouspyyntö (pdf)
Urakkatarjouslomake (pdf)

Tätä lomaketta on ehdottomasti käytettävä urakkaohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisen tarjouksen antamiseen koskien rakennus 2:n purku-urakkaa.

Asiakirjaluettelo (pdf)

Liitteet

Purkuohjelma (pdf)
Turvallisuusasiakirja (pdf)

TEKNISET ASIAKIRJAT:

Asemapiirustus (pdf)
Leikkaukset A-A, B-B ja C-C (pdf)
Pohjapiirustus (pdf)
LVI-suunnitelma (pdf)
Asbesti ja haitta-ainetutkimus (pdf)
Valokuvia (pdf)

Tarjouskyselyn asiakirjat luovutetaan laskijoille veloituksetta kotisivujemme kautta sähköisessä muodossa. Paperikopiot urakoitsija voi tilata omaan laskuun vapaavalintaiselta kopilaitokselta. Urakoitsija vastaa kopioiden oikeellisuudesta sekä mittakaavasta.

Urakkalaskentaasiakirjat ovat listattuna Urakkatarjouspyynnössä.
Tarjouslaskijan tulee välittömästi tarkistaa että materiaali vastaa listassa olevia asiakirjoja. Mikäli havaitaan puutteita tai virheellisyyksiä tulee niistä viipymättä tehdä ilmoitus tilaajalle.

© 2015 Kårkulla samkommun