Maanrakennusurakka - Uusi parkkipaikka

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

 

Tarjouspyyntö - Maanrakennusurakka, Uusi parkkipaikka

 

LISÄKIRJE / Vastauksia esitetyihin kysymyksiin (pdf), Julkaistu 27.09.2017

 

KAUPALLISET ASIAKIRJAT:

Tarjouspyyntö (pdf)
Urakkatarjouslomake (pdf)

Tätä lomaketta on ehdottomasti käytettävä urakkaohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisen tarjouksen antamiseen koskien rakennus 5:n purku-urakkaa.

Asiakirjaluettelo (pdf)

Liitteet

Urakkaohjelma (pdf)
Turvallisuusasiakirja (pdf)

TEKNISET ASIAKIRJAT:

Rakennussunnitelma / Työkohtainen työselostus (pdf)
Asiakrijaluettelo, GEO (pdf)
Pohjatutkimuskartta (pdf)
Pohjatutkimusleikkaus (pdf)
Suunnitelmakartta (pdf)
Leikkaus (pdf)
Määräluettelo (pdf)
Asiakrijaluettelo, SÄH (pdf)
Asemapiirustus, SÄH (pdf)
Pääkaavio, SÄH (pdf)
Ulkoportaat, RAK (pdf)
Havainnekartta - Översiktsplan (pdf)

Tarjouskyselyn asiakirjat luovutetaan laskijoille veloituksetta kotisivujemme kautta sähköisessä muodossa. Paperikopiot urakoitsija voi tilata omaan laskuun vapaavalintaiselta kopilaitokselta. Urakoitsija vastaa kopioiden oikeellisuudesta sekä mittakaavasta.

Urakkalaskentaasiakirjat ovat listattuna Urakkatarjouspyynnössä.
Tarjouslaskijan tulee välittömästi tarkistaa että materiaali vastaa listassa olevia asiakirjoja. Mikäli havaitaan puutteita tai virheellisyyksiä tulee niistä viipymättä tehdä ilmoitus tilaajalle.

© 2015 Kårkulla samkommun