Uppbyggnad av Nyboda nya arbetscentral i Nykarleby

Joupersgatan 2, 66900 Nykarleby

Obligatoriskt tillfälle att bekanta sig med byggplatsen ordnas av beställaren onsdagen den 3.8 mellan klockan 12.00 – 14.00. Entreprenörer som har för avsikt att ge anbud bör anmäla sig till beställarens ombud vid detta tillfälle genom att fylla i en närvarolista.

Anbudshandlingarna finns enbart som svenskspråkiga.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla ainoastaan ruotsinkielisinä

KOMMERSIELLA HANDLINGAR:

Anbudsförfrågan - Nyboda Arbetscentral

Anbudsförfrågan (pdf)
Anbudsformulär (pdf)
Anbudsformulär för enhetspris (pdf)

Dessa formulär bör absolut användas för att i enlighet med entreprenadprogrammet och till det hörande handlingar ge anbud på nybyggnadsarbetena av Nyboda arbetscentral i Nykarleby

Bilagor/Liitteet

Entreprenadprogram (pdf)
Entreprenadgränsbilaga (pdf)
Säkerhetsdokument (pdf)

TEKNISKA HANDLINGAR:

Huvud- och byggnadsentreprenad (RU)

Arkitektens handlingar (zip)
Konstruktionsplanerarens handlingar (zip)
Grundundersökning och GEO-planerarens handlingar (zip)
VVS- och Ventilationsplaneringshandlingar (zip)
Elplaneringshandlingar (zip)


VVS-entreprenad (PU)

VVS-planerarens handlingar (zip)
Automation tillhörande VVS-entreprenaden (zip)
Arkitektens handlingar (zip)


Ventilationsentreprenad (IU)

Ventilationsplanerarens handlingar (zip)
Automation tillhörande Ventilationsentreprenaden (zip)
Arkitektens handlingar (zip)


El-entreprenad (SU)

El-planerarnens handlingar (zip)
Automation tillhörande El-entreprenaden (zip)
Arkitektens handlingar (zip)


Automationsentreprenad (AU)

El-planerarens handlingar (zip)
VVS- och Ventilationsplanerarens handlingar (zip)
Arkitektens handlingar (zip)


Förfrågningsunderlaget överlåts till anbudsgivarna kostnadsfritt via nätet i elektroniskt format. Papperskopior kan entreprenören beställa för egen räkning från valfri kopieringsanstalt. Entreprenören ansvarar för kopiornas riktighet och skala.

Entreprenadhandlingarna gällande anbudsförfrågan är listade i respektive planerares dokumentförteckningar.
Anbudsgivare bör omedelbart kontrollera att materialet motsvarar förteckningen och genast anmäla om eventuella brister eller felaktigheter till beställaren.

© 2015 Kårkulla samkommun