Aluevesiputkien uusimishanke

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

 

Tarjouspyyntö - Aluevesiputkien uusimishanke

KAUPALLISET ASIAKIRJAT:

Urakkatarjouspyyntö (pdf)
Urakkatarjouslomake (pdf)

Tätä lomaketta on ehdottomasti käytettävä urakkaohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisen tarjouksen antamiseen koskien alueputkistojen uusimishanketta.

Liitteet

Urakkaohjelma (pdf)
Työturvallisuusasiakirja (pdf)

TEKNISET ASIAKIRJAT:

LVI-Piirustus 1040-001.1 (pdf)
LVI-Piirustus 1040-001.2 (pdf)
LVI-Piirustus 1040-002 (pdf)
LVI-työselitys (pdf)
SÄH-Piirustus 1040-S2-101 (pdf)

Tarjouskyselyn asiakirjat luovutetaan laskijoille veloituksetta kotisivujemme kautta sähköisessä muodossa. Paperikopiot urakoitsija voi tilata omaan laskuun vapaavalintaiselta kopilaitokselta. Urakoitsija vastaa kopioiden oikeellisuudesta sekä mittakaavasta.

Urakkalaskentaasiakirjat ovat listattuna Urakkatarjouspyynnössä.
Tarjouslaskijan tulee välittömästi tarkistaa että materiaali vastaa listassa olevia asiakirjoja. Mikäli havaitaan puutteita tai virheellisyyksiä tulee niistä viipymättä tehdä ilmoitus tilaajalle.

© 2015 Kårkulla samkommun