Kommunbesök på agendan

Sofia Ulfstedt | 5.9.2019 

Sensommaren och hösten har varit innehållsrik med en mängd kommunbesök. Syftet med kommunbesöken denna gång har varit att ge allmän information om Kårkulla och särskild information om vår prissättning, både beträffande processen och summorna. Därutöver har diskussionerna kunnat handla om allt mellan regionspecifika frågor till SOTE-spekulationer. Summa summarum har det varit givande möten och på regionnivå fortsätter den kontinuerliga kontakten mellan samkommunen och medlemskommunerna.

Nu då riksdagen inlett sin hösttermin kommer sote-beredningen att ta fart igen. Åtminstone kommer den privata sektorn och valfriheten att få en mindre roll i och med denna regering, förövrigt återstår det att se hur reformplanerna utvecklas. I regeringsprogrammet står det att den svenskspråkiga handikappservicen måste tryggas. Det är en god utgångspunkt för fortsatt arbete med att jobba för en landsomfattande lösning för dessa personer.

© 2019 Kårkulla samkommun