Det fria vårdavtalet

Sofia Ulfstedt | 23.5.2017

I april var jag tillsammans med en grupp tjänstemän inom social- och hälsovården i Egentliga Finland, till Göteborg för att bekanta mig med hur de har förverkligat valfriheten inom hälso- och sjukvården. Vi träffade personer från landsting, universitet, sjukhus och Göteborgs stad. Socialvården omfattas inte av valfrihet i Sverige, de anser att den ska hållas på lokal nivå.

Gällande ”det fria vårdvalet” som det heter i Sverige, inom hälso- och sjukvården, är det viktigt att notera att syftet är att erbjuda befolkningen större flexibilitet och möjlighet att välja. Detta har förverkligats på diverse olika sätt men gemensamt för valfrihetsmodellerna i Sverige är att de har orsakat en kostnadsökning. Överlag är patienterna nöjda med den ökade valmöjligheten men eftersom varje landsting själv kan avgöra i vilken mån de erbjuder valfrihet, blir tillgången ojämlik i de olika landstingen. Till exempel i Stockholms landsting har man 37 olika former av valfrihet medan man i de mindre landstingen har tagit i bruk 1-2 former.

Trots att valfriheten infördes år 2010 har de fortfarande problem med IT, de har inte lyckats skapa enhetliga IT-system så att informationen skulle överföras smidigt mellan bashälsovården och sjukvården, utan informationen mellan sköts med papper!! Detta innebär i sin tur att det inte finns en smidig vårdkedja utan de kompenserar den med en mängd nätverksmöten, vilket gör att det blir både långsamt och dyrt. Som en följd av detta är det därtill svårt att följa patientströmmarna.

De konstaterade också att det fria vårdvalet är problematiskt för personer med behov av flera vårdinsatser i och med att de olika insatserna kan komma från olika aktörer som sinsemellan har en bristfällig informationsöverföring.

Man kan fråga sig hur mycket nöjdare patienterna är med möjligheten att välja i förhållande till de negativa konsekvenser reformen har medfört. Är det så vi vill ha det i Finland? Eller räcker den valfrihet som vi redan har idag om vi kan undvika dessa problem man brottas med i Sverige?

I Finland har vi ett av Europas bästa och mest effektiva social- och hälsovårdssystem. Jag tycker att man istället för att till varje pris genomföra denna reform, som de facto är en politisk kompromiss snarare än ett verkligt verktyg i syfte att förbättra något, skulle ta itu med de konkreta brister som finns och åtgärda endast dem. Varken kostnadsinbesparingen eller den jämlika valfriheten, vilka var syftet med reformen, kommer att förverkligas.

Men.... medan riksdagen planerar jobba ända in i juli för att få reformen i mål enligt den optimistiska tidtabellen, ska vi övriga njuta av sommaren. Jag tror inte det finns något bättre än den finska sommaren. Den är särskilt härlig eftersom vi är privilegierade med fyra årstider varav två är väldigt långa och mörka. Det gör att man uppskattar sommaren ännu mer än om det skulle vara sommar hela tiden. Trots det måste jag erkänna att jag gärna skulle byta ut november till en extra juli....

Njut, ladda batterierna och umgås med nära och kära!

Ha en riktigt skön sommar!

 

© 2019 Kårkulla samkommun