Omslaget

Kårkullas egen tidning Omslaget utkommer med 3-4 nummer per år. Tidningen innehåller bland annat intressanta temaartiklar, intervjuer, aktuell information om Kårkullaevenemang och -kurser m.m. Du får gärna skriva till Omslaget. Skicka din text till redaktionssekreterare Malin Johansson, malin.johansson (at) karkulla.fi. För publicerade texter betalas ingen ersättning.

Omslaget 3/2018

I nummer 3/2018 kan du bland annat läsa om Utterbäck stallverksamhet, en intervju med nya omsorgsprästen Claus Terlinden och en avskedsintervju med Christina Haataja som jobbat nästan 30 år som vårdare på Kårkulla samkommun.
Läs tidningen här


Omslaget 2/2018

Läs om Kårkullas nya personalchef som tillträder i juni och om Catherine Leah Njeri som är Kårkullas första volontärarbetare.
Läs tidningen här


Omslaget 1/2018

Läs om Kårkullas ambulerande sjukskötare. Catariina Salo skriver i gästkolumnen om olika familjekonstellationer.
Läs tidningen här


Omslaget 4/2017

Läs om vardagslivet i en familj med två utvecklingsstörda barn och mycket mer!
Läs tidningen här


Omslaget 3/2017

Läs om brukarråden inom Kårkulla samkommun. Finlands första professor i utvecklingsstörning, Maria Arvio, berättar om hur hon av en slump kom in på området utvecklingsstörning.
Läs tidningen här


Omslaget 2/2017

Vi presenterar teologiedoktor Carolin Ahlvik-Harju och hennes tankar kring människovärde och normalitet. Läs om hur man lyckats förverkliga projektet med att införa pedagogiskt ansvariga vårdare på Kårkullas alla enheter.
Läs tidningen här


Omslaget 1/2017

Läs om Kårkullas fina modeller på catwalken. Christer Rönnlund berättar om sin tid som förtroendevald inom Kårkulla.
Läs tidningen


3/2016

Temat för detta nummer är självbestämmande. Eva Biaudet skriver i gästkolumnen om människors lika värde och rätten om att få bestämma själv om sitt eget liv. Anneli Larmo berättar också om sin tid på Kårkulla som varat genom hela hennes yrkeskarriär. Detta och mycket mer!
Läs tidningen


2/2016

Vi presenterar nytt på boendefronten och kikar in på nya arbetscentralen i Vasa. Tidningen innehåller också en anhörigenkät.
Läs tidningen


1/2016

Temat för numret är utbildning och vi bekantar oss med läroavtal. Läs också om personlig budgetering!
Läs tidningen


4/2015

I det här numret av Omslaget får vi bl.a. följa Anki Ullner på hennes livs resa till USA, läsa om brukarrådens storträff och höra om hur det gick till när Pertti Kurikan Nimipäivät uppträdde i Pargas.
Läs tidningen


3/2015

Temat för detta nummer är daglig verksamhet. Vi besöker bland annat dagverksamheten i Närpes och bekantar oss med ungdomsverkstaden Trojas verksamhet. Läs också om Kårkulla samkommuns jubileumsseminarium "Delaktighet och självbestämmande inom specialomsorgen"!
Läs tidningen


2/2015

Temat för detta nummer är brukardelaktighet. Vi presenterar också våra anhörigråd och rapporterar från den stora autismkonferensen "Att åldras med autismspektrum".
Läs tidningen


01/2015

Temat för detta nummer är enhetspresentationer. Vi presenterar nybyggda och nyrenoverade boendeenheter. Vi bekantar oss också bland annat med korttidsvården av barn vid Backebo serviceenhet i Jakobstad.
Läs tidningen


4/2014

Temat för detta nummer är anhöriga. Vi kikar också bakom kulisserna på Snigel TV och fotorpojektet Mitt drömjobb.
Läs tidningen


© 2015 Kårkulla samkommun