Omslaget

Kårkullas egen tidning Omslaget utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller bland annat intressanta artiklar, intervjuer, aktuell information om Kårkullaevenemang och -kurser med mera. Du får gärna skriva till Omslaget. Skicka din text till redaktionssekreterare Malin Johansson, malin.johansson (at) karkulla.fi. För publicerade texter betalas ingen ersättning.

Du kan ladda ner hela tidningar i pdf-format, och även bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu. Vissa artiklar publiceras även i tidskriftstjänsten Paperini.


Dataskyddsbeskrivning för Kårkulla samkommuns tidning Omslaget

Genom att prenumerera på Kårkulla samkomuns tidning Omslaget godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.
Kårkulla samkommun behandlar prenumerantens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av dataskyddsbeskrivningen nedan.

Registerbeskrivning:
Registeransvarig: Samkommunsdirektören (ansvarig utgivare)
Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen/Sofia Ulfstedt
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
E-post fornam.efternamn@karkulla.fi
Tfn 0247 431 200

Vilka personuppgifter ingår i registret:
Prenumerantens namn och adress.

Ändamål:
För postning av Omslaget.

Uppgifter lämnas regelmässigt ut till:
Tryckeriet Grano Oy.

Lagring och åtkomst av personuppgifterna:
Personuppgifterna lagras i registret så länge prenumerationen gäller. Personuppgifterna förvaras i digital form och är skyddade med tekniska metoder. Åtkomst till personuppgifter sker alltid med personligt lösenord och endast av de i personalen, vars arbetsuppgifter kräver åtkomst.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter samt begära radering av sina uppgifter. I ärenden som berör rättigheter gällande registret, kontakta Eva Strandwall, e-post fornamn.efternamn@karkulla.fi eller tfn 0247 431 222.

Frågor om denna beskrivning av dataskyddet kan göras per e-post till info@karkulla.fi

Omslaget 2/2020

Läs bland annat om Yle nyheter på lätt svenska och om hur det är att jobba som ergoterapeut inom Kårkulla och mycket mer!
Här kan du läsa tidningen!


Omslaget 1/2020

Ett, nytt färskt nummer av Omslaget är här! Läs om Charlotta Palanders tankar kring en grön vardag, om Kårkulla-pensionärerna Gunvor och Esko Heinonen och mycket, mycket mer!
Här kan du läsa tidningen!


Omslaget 4/2019

I julnumret kan du läsa om miljökämpen Julia Degerths bästa tips för en miljövänlig jul. Journalistgruppen på Mocca serviceenhet intervjuar styrelsemedlem Camilla Sandell. Detta och mycket mer kan Du läsa om i nyaste numret av Omslaget!
Här kan du läsa tidningen!


Omslaget 3/2019

Läs Anita Storms tips för en plastsmart vardag och hur du kan leva mera ekologiskt. Vårdarna Karina Haga och Nina Envik berättar hur det är att jobba som vårdare på Sparvboet i Nykarleby. Detta och mycket mer hittar du i senaste numret av Omslaget!
Läs tidningen här!


Omslaget 2/2019

I det här numret av Omslaget får ni bland annat läsa om Alva som har en bror med Downs syndrom, om Kårkullas nya verksamhet FIXtv i Ekenäs och mycket mer!
Läs tidningen här!


Omslaget 1/2019

I nummer 1/2019 kan du läsa om bland annat Katja Nygård som håller sig frisk genom att vinterbada, KUR-huset som blir den nya enheten för kris, undersökning och rehabilitering i Pargas och Rebecka Lindholm som skrivit sin progradu avhandling om HYP-metoden.
Läs tidningen här


Omslaget 4/2018

Nummer 4/2018 innehåller massor med julläsning - bland annat kan du läsa en intervju med Caroline von Zweygbergk där hon öppet berättar om sin sjukdom Alopecia och hur det är att leva med den.
Läs tidningen här


Omslaget 3/2018

I nummer 3/2018 kan du bland annat läsa om Utterbäck stallverksamhet, en intervju med nya omsorgsprästen Claus Terlinden och en avskedsintervju med Christina Haataja som jobbat nästan 30 år som vårdare på Kårkulla samkommun.
Läs tidningen här


Omslaget 2/2018

Läs om Kårkullas nya personalchef som tillträder i juni och om Catherine Leah Njeri som är Kårkullas första volontärarbetare.
Läs tidningen här


Omslaget 1/2018

Läs om Kårkullas ambulerande sjukskötare. Catariina Salo skriver i gästkolumnen om olika familjekonstellationer.
Läs tidningen här


Omslaget 4/2017

Läs om vardagslivet i en familj med två utvecklingsstörda barn och mycket mer!
Läs tidningen här


Omslaget 3/2017

Läs om brukarråden inom Kårkulla samkommun. Finlands första professor i utvecklingsstörning, Maria Arvio, berättar om hur hon av en slump kom in på området utvecklingsstörning.
Läs tidningen här


Omslaget 2/2017

Vi presenterar teologiedoktor Carolin Ahlvik-Harju och hennes tankar kring människovärde och normalitet. Läs om hur man lyckats förverkliga projektet med att införa pedagogiskt ansvariga vårdare på Kårkullas alla enheter.
Läs tidningen här


Omslaget 1/2017

Läs om Kårkullas fina modeller på catwalken. Christer Rönnlund berättar om sin tid som förtroendevald inom Kårkulla.
Läs tidningen


3/2016

Temat för detta nummer är självbestämmande. Eva Biaudet skriver i gästkolumnen om människors lika värde och rätten om att få bestämma själv om sitt eget liv. Anneli Larmo berättar också om sin tid på Kårkulla som varat genom hela hennes yrkeskarriär. Detta och mycket mer!
Läs tidningen


2/2016

Vi presenterar nytt på boendefronten och kikar in på nya arbetscentralen i Vasa. Tidningen innehåller också en anhörigenkät.
Läs tidningen


1/2016

Temat för numret är utbildning och vi bekantar oss med läroavtal. Läs också om personlig budgetering!
Läs tidningen


4/2015

I det här numret av Omslaget får vi bl.a. följa Anki Ullner på hennes livs resa till USA, läsa om brukarrådens storträff och höra om hur det gick till när Pertti Kurikan Nimipäivät uppträdde i Pargas.
Läs tidningen


3/2015

Temat för detta nummer är daglig verksamhet. Vi besöker bland annat dagverksamheten i Närpes och bekantar oss med ungdomsverkstaden Trojas verksamhet. Läs också om Kårkulla samkommuns jubileumsseminarium "Delaktighet och självbestämmande inom specialomsorgen"!
Läs tidningen


2/2015

Temat för detta nummer är brukardelaktighet. Vi presenterar också våra anhörigråd och rapporterar från den stora autismkonferensen "Att åldras med autismspektrum".
Läs tidningen


01/2015

Temat för detta nummer är enhetspresentationer. Vi presenterar nybyggda och nyrenoverade boendeenheter. Vi bekantar oss också bland annat med korttidsvården av barn vid Backebo serviceenhet i Jakobstad.
Läs tidningen


4/2014

Temat för detta nummer är anhöriga. Vi kikar också bakom kulisserna på Snigel TV och fotorpojektet Mitt drömjobb.
Läs tidningen


© 2019 Kårkulla samkommun