Publikationer

Här hittar du bland annat vår tidning Omslaget och våra broschyrer med presentationer av vår verksamhet.

Under strategier och program finns dokument som styr vår verksamhet.

Under övriga publikationer finns bland annat vårt serviceutbud, års- och personalberättelse samt budget och ekonomiplan.

Tidningen Omslaget

Broschyrer

Styrdokument

Övriga publikationer

© 2019 Kårkulla samkommun