Aktuellt

30.3.2017

VÄRLDSAUTISMDAGEN 2.4

Internationella världsautismdagen infaller varje år den 2 april.
Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i januari 2008.

Läs mera här

25.1.2017

SOMMARARBETARE 2017

Liksom tidigare kommer Kårkulla samkommun även i år att lotta ut 10 sommarjobb/region totalt 30.

Sommarjobben är avsedda för ungdomar 16-17 år och som behöver arbetserfarenhet.

Läs mera här

19.1.2017

Pixnekliniken vårinfo 2017

Uppföljningsveckoslut 17 - 19 februari
Uppföljningsveckoslut 5 - 7 maj
Anhörigkurs 17 - 19 mars

Öppenvårds- och anhörigsamtal kan ordnas på Pixnekliniken enligt överenskommelse.

Eftervårdsgrupp 1:a torsdagen i månaden

 


 

Aktuellt 2016

Aktuellt 2015

Händelsekalender

© 2015 Kårkulla samkommun