Materialbank

På denna sida hittar du våra aktuella nyheter, pressmeddelanden, marknadsföringsfilmer, publikationer, tidningen Omslaget, styrande dokument samt logotyp.

Om du har frågor angående dokumenten, kontakta info@karkulla.fi.

Arbetsglädje!-kampanj

Höstens arbetsglädje!-kampanj 2019, inom ramen för UUA verksamheten, hade Kårkulla samkommuns 60-årsjubileum nästa år som tema. Alla kunde delta i kampanjen genom att göra ett bidrag för att hylla 60-åriga Kårkulla samkommun. Formen för bidragen var fri, exempelvis bilder, dikter, sånger, konstverk, videor, slogans med mera.

De bidrag som vi fick var mycket fina! Personal och brukare har tillsammans jobbat med att ta fram bidragen på enheterna. De bidrag som finns i elektronisk form presenteras här på Kårkullas webbplats under Materialbank och i våra kanaler för social media.

Det vinnande bidraget kom från FIXtv.

Kårkulla samkommuns verksamhet

Bildspel om Kårkulla samkommun

© 2019 Kårkulla samkommun