Händelsekalender

2017

mars

7.3.
Regionala nämnden i Österbotten

9.3.
Regionala nämnden i Åboland

15.3.
Regionala nämnden i Nyland

21.3.
Internationella Downdagen

30.3.
Styrelsemöte

april

5.4.
Internationella Job Shadowdagen

12.4.
Regionala nämnden i Nyland

26.4.
Regionala nämnden i Åboland

27.4.
Styrelsemöte

maj

2.5.
Regionala nämnden i Österbotten

8.5.
Regionala nämnden i Nyland

22.5.
Brukarval

23.5.
Styrelsemöte

juni

1.6.
Regionala nämnden i Åboland

5.6.
Regionala nämnden i Nyland

6.6.
Regionala nämnden i Österbotten

20.6.
Styrelsemöte

© 2015 Kårkulla samkommun