Samkommunens kungörelser


Förvaltningsdomstolens beslut

Tillgänglighet av fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll samt tjänsteinnehavarbeslut

Föredragningslistorna publiceras i samkommunens allmänna datanät 4–5 dagar före varje sammanträde.
Protokollen
publiceras efter justeringen, Kommunallagen §140.
Tjänsteinnehavarbeslut publiceras i samkommunens allmänna datanät tre dagar efter att beslutet fattats.
Om publiceringsdagen infaller på helgdag publiceras beslutet första vardagen därefter.

Samkommunens medlemskommuner och deras kommunmedlemmar anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras av förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck, tfn 0247 431 217

 

Kungörelser om tillgängliga protokoll:

Styrelsen 19.12.2019

Regionala nämnden i Österbotten 13.11.2019

Styrelsen 21.11.2019

Regionala nämnden för Åboland 4.11.2019

Revisionsnämnden 7.11.2019
Länkar:

Föredragningslistor och protokoll

Övriga kungörelser:

Lediga jobb

Socialombudsman

Avgiftsbelagda handlingar:

Från och med 20.9.2018 är en del handlingar avgiftsbelagda inom samkommunen. 

Vid utlämnandet av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2+16/679 (GDPR).

Här kan du läsa mera om avgifter som tas ut för utlämnande och lösen av handlingar


 

© 2019 Kårkulla samkommun