Samkommunens kungörelser


Delgivning av protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Sammanträdesdagar hösten 2019

 

KUNGÖRELSER OM TILLGÄNGLIGA PROTOKOLL:
Regionala nämnden i Österbotten 10.9.2019
Regionala nämnden i Åboland 26.8.2019
Styrelsens protokoll 22.8.2019
Styrelsens beslut § 88 av 22.8.2019

Länkar:

Föredragningslistor och protokoll

Övriga kungörelser:

Lediga jobb

Socialombudsman

Avgiftsbelagda handlingar:

Från och med 20.9.2018 är en del handlingar avgiftsbelagda inom samkommunen. 

Vid utlämnandet av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2+16/679 (GDPR).

Här kan du läsa mera om avgifter som tas ut för utlämnande och lösen av handlingar


 

© 2019 Kårkulla samkommun