Samkommunens kungörelser

Delgivning av protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Sammanträdesdagar hösten 2019KUNGÖRELSER OM TILLGÄNGLIGA PROTOKOLL:
Fullmäktiges protokoll 13.6.2019
Styrelsens protokoll 13.6.2019
Regionala nämnden i Österbottens protokoll 5.6.2019
Styrelsens protokoll 23.5.2019
Regionala nämnden i Nylands protokoll 9.5.2019
Styrelsens beslut 23.5.2019 § 66, 70

Länkar:

Föredragningslistor och protokoll

Övriga kungörelser:

Lediga jobb

Socialombudsman

Avgiftsbelagda handlingar:

Från och med 20.9.2018 är en del handlingar avgiftsbelagda inom samkommunen. 

Vid utlämnandet av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2+16/679 (GDPR).

Här kan du läsa mera om avgifter som tas ut för utlämnande och lösen av handlingar


 

© 2019 Kårkulla samkommun