Samkommunens kungörelser


Delgivning av protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Sammanträdesdagar våren 2019

KUNGÖRELSER OM TILLGÄNGLIGA PROTOKOLL:
Revisionsnämnden 2.4.2019
Styrelsen 28.3.2019
Regionala nämnden i Åboland 13.3.2019
Regionala nämnden i Österbotten
Regionala nämnden i Österbotten 6.3.2019 § 18
Styrelsen 28.2.2019

Länkar:

Föredragningslistor och protokoll

Övriga kungörelser:

Lediga jobb

Socialombudsman

Avgiftsbelagda handlingar:

Från och med 20.9.2018 är en del handlingar avgiftsbelagda inom samkommunen. 

Vid utlämnandet av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2+16/679 (GDPR).

Här kan du läsa mera om avgifter som tas ut för utlämnande och lösen av handlingar


 

© 2015 Kårkulla samkommun